Påven tackade Sverige för flyktingmottagandet

"Både formellt - och varmt personligt". Så beskriver Svenska kyrkans ärkebiskop mötet med katolska kyrkans överhuvud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under den timslånga audiensen i dag, måndag förmiddag, höll Antjé Jackelén ett tal i vilket hon anknöt till påvens uttalanden om fattigdom, sociala orättvisor, brist på jämlikhet mellan män och kvinnor och den flyktingtragedi som pågår i bland annat Medelhavet. Hon listade upp en rad utmaningar som både kyrkan och det civila samhället måste försöka bemästra, som jämställdhet, barns rättigheter, klimatförändringarna, brist på rent vatten på många håll i världen samt religiös förföljelse.

-Vi sörjer och är bestörta över att den kristna närvaron i mellanöster minskar på ett så tragiskt sätt, sa hon och pekade på behovet av fortsatt humanitär hjälp till offren för krig och katastrofer. Hon passade också på att framföra en hälsning från Sveriges HBTQ-kommunitet:

-Man har i Sverige bett mig att framföra ett tack till Ers helighet från HBTQ-gemenskapen. En del av det ni har sagt har väckt en känsla av försoning och gryende acceptans, sa den svenska ärkebiskopen i sitt tal.

Påven å sin sida tackade Sverige för det man gjort för latinamerikanska flyktingar som sökt skydd mot diktaturerna i sina länder.

Antjé Jackelén är i Rom på inbjudan av det Påvliga rådet för kristen enhet. Schemat är fullspäckat; förutom påven träffar ärkebiskopen rådet för kristen enhet och det påvliga rådet för interreligiös dialog.

Att besöket fokuserar på ekumenik och kristen dialog var något påven tog upp under audiensen.

-Han betonade ekumenikens betydelse, både bakåt sedan Andra Vatikankoncilliet och framåt mot det gemensamma högtidlighållandet av reformationen 2017, berättar Antjé Jackelén på Svenska kyrkans hemsida.

Själv sa hon i sitt tal bland annat att den luthersk-katolska dialogen "kanske inte alltid får det bästa bifallet från experternas sida", men att den betyder mycket för kyrkornas gräsrötter.

-Vi delar erfarenheten av ömsesidigt fördömande, splittring och hat, men också av livgivande försoning och av det engagemang som finns hos stora delar av kyrkans lekfolk som ivrigt hoppas att den officiella dialogen ska bekräfta det som är deras verklighet.

Antjé Jackeléns visit avslutar vad som kommer att gå till historien som en svensk vecka i Vatikanen. Tidigare under veckan som gått har både drottning Silvia och representanter för den svenska regeringen besökt påven Franciskus.