Påven uppmanar Trump att värna om de fattigaste

Samma dag som Donald Trump installerades som USA:s president skickade påve Franciskus honom ett uppfordrande gratulationstelegram.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I fredagens telegram uttalar den Katolska kyrkans ledare sina hjärtliga gratulationer till Donald Trump. Han försäkrar honom också sina böner "att Gud den allsmäktige ska ge dig visdom och styrka i utövandet av ditt höga ämbete".

Efter lyckönskningarna går påven rakt på sak och påminner den nye presidenten om vikten att ta hand om de fattiga och marginaliserade människorna i samhället.

"Må Amerikas storlek under ditt ledarskap framför allt fortsätta att mätas utifrån dess omsorg om de fattiga, de utslagna och de behövande", skriver Franciskus i telegrammet och hänvisar till Jesu liknelse om den rike mannen och Lasaros (se Luk 16:19–32). Lasaros var en tiggare som levde under stora umbärande, men fördes efter sin död till himmelriket, till skillnad från den rike mannen som hamnade i dödsriket där han pinades.

Påven skriver vidare att "i en tid när vår mänsklighet är drabbad av en djup humanitär kris som kräver en långsiktig och gemensam politisk respons, ber jag att dina beslut ska vägledas av den rika andlighet och etiska värderingar som format det amerikanska folkets historia och ditt lands överlåtelse till framsteg för mänsklig värdighet och frihet över hela jorden".

Huffington Post skriver att det blivit kutym att påven skickar ett telegram där han lyckönskar USA:s nye president och såväl Benedikt XVI som Johannes Paulus II tryckte på behovet av omsorg för de fattiga och utsatta i samhället.

Påve Franciskus hamnade redan i början av 2016 i kontrovers med Donald Trump då Franciskus i en intervju hävdade att "en person som bara tänker på at bygga murar, var de än är någonstans, är inte kristen."

Uttalandet fick Donald Trump att fördöma påvens ord.

– En religiös ledare som ifrågasätter en persons tro är skamlig, kontrade Trump.

Läs fler artiklar om Donald Trump

Alla tidigare artiklar