Påven vädjar om vapenvila

Påven Franciskus vädjade i dag i samband med Angelusbönen på Petersplatsen i Rom till de stridande parterna i Israel/Hamas-konflikten att omedelbart lägga ned vapnen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!