Påven vill inte bannlysa skilda

Påve Franciskus vill inte att katoliker som skilt sig och gift om sig ska vara bannlysta från kyrkan. Frågan väntas bli en viktig punkt på höstens möte med biskopar från hela världen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hittills har den katolska läran tolkats så att katoliker som gift om sig – då utan kyrkans välsignelse – inte kan ta emot nattvarden, om de inte avstår helt från sexuella relationer. Bakgrunden är att katolska kyrkan fortfarande ser det första äktenskapet som giltigt.

– De här människorna har absolut inte blivit bannlysta och de ska absolut inte behandlas som om de hade blivit det, säger Franciskus.

Progressiva biskopar har länge velat se en lösare tolkning och välkomnar beskedet att katoliker som har blivit lyckliga i ett andra äktenskap efter att ha misslyckats med det första får stanna i kyrkan.

Statsministeromröstning