Pelle Hörnmark blir ny Europamissionär

Pelle Hörnmark växlar upp och blir heltidsanställd Europamissionär på uppdrag av Filadelfia-församlingen i Stockholm. Det ska ge honom kraft i förtroendeuppdraget som ordförande för Europas pingstvänner – och är en del i en större satsning på världsdelen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Filadelfiakyrkan i Stockholm är Europas största pingstförsamling. När den tidigare föreståndaren för Pingst i Sverige, Pelle Hörnmark, nu blir Europamissionär och en del av pastorsteamet i Filadelfiakyrkan, är det som en del av en större vision för Europa som stegvis har vuxit fram.

– Jag är glad att Filadelfiakyrkan nu tar ledartröjan i detta och ihop med andra församlingar har ett hjärta som klappar för Europa, säger Pelle Hörnmark till Dagen.

Blir ”pastorernas pastor”

Han valdes förra våren till ordförande i Pentecostal European Fellowship (PEF), som är de europeiska pingstförsamlingarnas nätverk. Ofta har förtroendeuppdraget varit ett mindre sidouppdrag. Men från svensk sida vill man nu ge Pelle Hörnmark möjlighet att ägna sig åt saken på heltid.

– Vi tror att Gud pekar med hela handen på Europa och säger att det nu är tid för vår egen världsdel, säger Niklas Piensoho, föreståndare i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

– Pelle Hörnmarks nådegåva är att vara pastorernas pastor, med förmåga att ena och hela när det annars kan glida i sär. Vi ser att detta är vad som behövs just nu.

”Putin och Brexit skakar om”

Bakgrunden är inte minst den situation som Europa hamnat i med social nöd som blivit synlig för många församlingar i Sverige genom EU-migranter. Dessutom stora flyktingströmmar och en nationalism som har vaknat upp, där flera länder nu stänger gränserna. Putin och Brexit skakar om.

Niklas Piensoho påpekar att något har hänt som ”känns i hela kroppen”. Han beskriver det som också ett ”andligt skeende”.

– Rädsla, anklagelser och splittring hörs nu över Europa, både på det privata området och i det politiska. Vi kan höra hur åklagaren och splittraren kliver fram. Då behövs också Guds folks röst som talar om försoning och enighet.

– Det är viktigt att pingstförsamlingarna inte blir nationalistiska och inåtvända. Guds rike är alltid gränsöverskridande, säger Niklas Piensoho.

Anställningen av Pelle Hörnmark som Europamissionär ser han som ett sätt att försöka uppmuntra, utrusta och utmana kristna ledare i Europa.

För Filadelfiakyrkan i Stockholm är detta ett av flera initiativ för den egna världsdelen, som man också tror ska beröra många andra svenska pingstförsamlingar.

– Vi hoppas att Hörnmark ska kunna göra i Europa vad han har gjort för oss i svensk pingströrelse. Många små och trängda församlingar är för upptagna av sig själva. Pelle har förmågan att få människor att lyfta blicken och se något större.

Pelle Hörnmark startar missionärsuppdraget med en stor PEF-konferens för uppemot 300 europeiska pingstledare som i år hålls i Filadelfiakyrkan, Stockholm 8-10 mars. Han är glad för plattformen han fått och ser den som en utgångspunkt att hjälpa och stötta varandra i Europa.

 Jesus till Europa

Hörnmark berättar att det i Ruhr-området i Tyskland bor fem miljoner människor, men finns knappt 30 000 i de evangeliska församlingarna. I Prag har han gått över Karlsbron som är täckt av statyer av apostlar och helgon, men 30-40 procent av tjeckerna säger att de är ateister. I Belgien, fortsätter han, uppger bara tre av tusen att Jesus är deras frälsare.

– När jag reser runt i skuggan av katedraler och helgonstatyer så är Jesus som frälsare ganska diffus. Min drivkraft är att Jesus behöver få komma tillbaka till Europa på ett kraftfullt sätt, säger Pelle Hörnmark.

Debatt