Personalbrist hotar second hand

Second hand-butiker riskerar att slå igen och de mest utsatta på arbetsmarknaden har redan ställts utan jobb.Att Fas 3 inte ersatts med ett annat projekt pekas nu ut som en viktig orsak.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För några dagar sedan publicerade ett 20-tal organisationer inom den ideella sektorn ett öppet brev till Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg, via en debattartikel i SvD. Där konstaterar organisationerna att den grupp av människor som har svagast ställning på arbetsmarknaden ökar. Nästa år räknar man med att 280 000 personer tillhör den gruppen.

Samtidigt konstaterar undertecknarna av brevet att myndigheterna anvisar allt färre personer till de idéburna organisationerna och deras verksamheter.

”Mikael Sjöberg, du har ett tungt ansvar för att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges”, är deras huvudbudskap till AF-chefen.

”Får inget stöd”

I brevet heter det också: ”Signalerna är samstämmiga från hela landet: antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver.”

Lotta Säfström är en av undertecknarna. Hon är ordförande för samarbetsorganisationen Sveriges stadsmissioner.

– Vi ser att vi får färre och färre av målgruppen till oss. Och det är ju inte så att målgruppen har försvunnit, säger hon.

Lotta Säfström tycker att det är positivt att Mikael Sjöberg svarade på det öppna brevet och hon tyckte att han gav ett bra svar.

– Han uttrycker både en insikt om och en uppskattning av att de ideella organisationerna och de sociala företagen har något att bidra med. Och att vi skapar förändring för människor. Men det behöver bli verkstad – i dag. När det kommer ned till de lokala arbetsförmedlingarna är det för lite verkstad.

Vad beror det på?

– Ett enkelt svar på det är att man tog bort Fas 3 men inte har ersatt det med något. För den gruppen som varit borta från arbetsmarknaden längst finns inget. Vi säger inte att Fas 3 var det bästa systemet som fanns, men det hjälpte dem som var längst ifrån. Och vi måste få ett verktyg som är inriktat på den målgruppen.

Ni hade hoppats på en ersättning till Fas 3?

– Det var väl så vi tolkade de kritiska rösterna som fanns med redan i valrörelsen. Att det inte bara skulle tas bort utan något bättre skulle komma.

Ser ni några signaler på någon ersättare?

– Vi har inte sett något i budgetpropositionerna, men de kanske arbetar på något.

Drabbade butiker

Lotta Säfström säger att hon har hört från andra organisationer, även bland dem som undertecknat brevet, att det finns second hand-butiker som tvingats lägga ned eller gå i konkurs. Men hon påpekar att det är hörsägen och att hon inte vet vilka de drabbade är.

– De verksamheter jag representerar har inte hamnat i några svårigheter än. Men det har framför allt drabbat de människorna som inte fick någon chans.

Dagen har fått liknande rapporter om butiker i kris, men få vill skylta med detta. Man vill inte gärna visa upp sig som ”förlorare”.

Många utan sysselsättning

Efter beslutet tidigare i år att avskaffa arbetsmarknadsåtgärden Fas 3 har många ställts utan sysselsättning. I juli hade antalet sysselsatta i Fas 3 sjunkit från knappt 40 000 vid årsskiftet till 20 000.

Det får främst mänskliga konsekvenser. Men Fas 3-verksamheten har inte bara gett butikerna extra arbetskraft. Det finns också ett handledarbidrag knutet till jobben som blev ett extra ekonomiskt stöd.

Särskilt utsatta

Nästa år beräknas 75 procent av de arbetssökande vara personer med utrikes bakgrund, lägre utbildning än gymnasium, äldre samt personer med funktionsnedsättningar. Sammanlagt rör det sig om 280 000 personer.