”Pingstipedia” ska öka delaktigheten i Pingst

Det har fått arbetsnamnet ”Pingstipedia” – och ska signalera ett nytt sätt att vara församlingsrörelse; att alla kan bidra, och att det inte ska handla om toppstyrning i pingströrelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det finns en potential som vi vill släppa loss, där vi kan hjälpa varandra, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst inför rörelsens rådslag i helgen.

Den här veckan möts några hundra ombud till rådslag i Pingst – fria församlingar i samverkan, i Norrköping.

Det har gått ett år sedan Västeråspastorn Daniel Alm valdes till ny föreståndare för den pingströrelse som omfattar cirka 450 lokala församlingar på olika håll i landet, med totalt 85 000 medlemmar.

Ska prata om framtiden

Vid rådslaget kommer ett förslag till framtidsbild, dit pingstförsamlingarna längtar att få sträcka sig, att presenteras och diskuteras.

Daniel Alm förklarar för Dagen att det är frågan om att ”slå an en ton”.

Vill att Pingst ska respekteras i samhället

Bland annat handlar det om att pingströrelsen vill bli känd för att ”älska människor” oavsett bakgrund, etnicitet, kultur eller gamla synder. Att församlingarna vidare vill vara en ”respekterad röst i samhället” och att rörelsen ”aldrig slutar att växa”.

Hand i hand med att måla framtidsbilden går också att presentera idén om ett ”pingstipedia”, ett nytt sätt att vara församlingsrörelse, som under året har processats i olika styrgrupper och i pingstledningen. Detta är dock ingen beslutsfråga vid rådslaget.

Förebilden är uppslagsverket Wikipedia på nätet, som bygger på att det är användarna själva som bidrar med kunskapen, även om det här är frågan om ett annat innehåll. Grundtanken är att församlingarna själva är aktiva och delar med sig till varandra.

Hjälp för samordning

Daniel Alm förklarar att ”pingsti­pedia” kan handla om allt från hur man rekryterar till olika ledaruppgifter, jobbar med internationellt eller socialt arbete och delar med sig av idéer kring ungdomsarbete eller bibelstudier. Eller om att man som församling får svara på ett antal frågor inför rådslaget vart tredje år: det här tänker vi engagera oss i utöver vår egen församling (kanske rättvisefrågor i Kongo, församlingsplantering eller något annat). Utifrån det kan Pingst centralt hjälpa till att samordna.

Mer trädgård än fabrik

– Vi pratar om ett Andens Wikipedia i betydelsen att många i pingströrelsens församlingar sitter på goda idéer. Vi vill utmana och ta vara på den stora potential som finns. Det behöver bli mer tryck i Pingst helt enkelt, säger Daniel Alm.

– Och vi tänker mer av trädgård, där olika typer av plantor får växa, än av fabrik i pingströrelsen.

Under året har pingströrelsen också gjort en medieutredning som ska antas vid rådslaget. Bland annat föreslås ett nytt Pingst Mediacenter som ska få igång fler att vara aktiva i sociala medier och på debattarenor i media. Också här vill man ta hjälp av ”pingstipedia”-tanken.

Fortsatt ägande i Dagen

Medieutredningen föreslår vidare ett fortsatt ägande och engagemang i tidningen Dagen och bokförlaget Libris, och att utveckla de relationerna. Dagen beskrivs som viktig för opinionsbildning, granskning, debatt och evangelisation.

Vid pingst rådslag kommer också en ny ledare för missbrukararbetet inom LP-verksamheten att presenteras.

Lilla Erstagården