Pingstledare Daniel Alm och ärkebiskopen predikar ihop i Uppsala domkyrka

För första gången dialogpredikar pingstledaren Daniel Alm och Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.Det sker vid en högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka i slutet av maj.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är vid Sveriges kristna råds årsmöte som gudstjänsten anordnas, måndagen 29 maj. Det sker med anledning av att det gått 500 år sedan reformationen, och fokus i gudstjänsten kommer att vara på relationen mellan frikyrkorna och Svenska kyrkan.

– Gud give att det här kanske kan bidra till något positivt i Sverige. Jag hoppas att det här inte bara ska tjäna enheten, utan också evangeliets sak, att evangeliet blir spritt bland svenskarna, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst till Dagen.

Varit spänt mellan frikykor och Svenska kyrkan

När frikyrkorna växte fram under 1800-talet, och bröt sig ur Svenska kyrkan, så uppfattades det som ett hot av den dåvarande statskyrkan. Delar av väckelserörelsen upplevde å sin sida att de var förtryckta. Situationen orsakade spänningar åt båda hållen och man hade olika teologiska tolkningar.

SKR: Predikan har "symboliskt värde"

– Att Svenska kyrkans ärkebiskop och Pingströrelsens föreståndare nu predikar tillsammans har ett stort symboliskt värde, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd på SKR:s webbsida.

– Vi lyfter fram relationen mellan de efterreformatoriska kyrkorna och Svenska kyrkan vilket är ett viktigt steg på försoningens väg. Reformationen är inte bara en angelägenhet för lutherska kyrkor och Romerskt-katolska kyrkan, utan även för alla andra kyrkor.

Predikar om Elisha - "Texten kom till mig"

Daniel Alm berättar att han och Antje Jackelén kommer att dialogpredika från 2 Kungabokens kapitel 6, en bibeltext som pingstledaren har föreslagit, om Gudsmannen Elisha och det lånade yxbladet som ramlade i vattnet.

– Texten "kom till mig" som vi pingstvänner brukar säga. Den talar om både den äldre och den yngre generationen, om det profetiska uppdraget, och där finns både besvikelser och mirakler.

Utmaningarna för kristenheten

– Berättelsen har något att säga om situationen i vårt land och om utmaningarna för kristenheten, säger Daniel Alm, som tidigare bland annat har samtalat offentligt med Västeråsbiskopen Mikael Mogren.

Hur skulle du beskriva relationen mellan Pingst och Svenska kyrkan i dag?

Det finns stora skillnader, men också stora förenande punkter. Jag uppfattar att vi inte strider med varandra och jag försöker regelbundet be en bön för Svenska kyrkan.

– Det finns en nedärvd fromhet i Svenska kyrkan som jag har en stor respekt för. Och det är viktigt med goda relationer så långt det är möjligt. Vi blir också respekterade som pingströrelse på det här sättet, vilket jag tycker är generöst, säger Daniel Alm.

Dagen har sökt ärkebiskop Antje Jackelén, som låter hälsa att hon ser fram emot dialogpredikan.

100 deltagare vid konferensen

Vid Sveriges kristna råds årskonferens i Uppsala kommer cirka 100 representanter från de fyra kyrkofamiljerna i kristenheten att närvara. Förutom den offentliga kvällsgudstjänsten med dialogpredikan, hålls också ett rådsmöte utifrån reformationen, med olika teman om hur Sverige blir kristet och lutherskt samt om väckelsetid och väckelsestrid.