”Pingströrelsens största utmaning är att inte bli intern”

Tänk nytt, tänk inkluderande, peka på Jesus. Så resonerar pingstvänner, då de samlas till Rådslag i Norrköping i helgen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Från solen går upp, till solen går ner, låt det vara Jesus…”

När pingströrelsen samlas till sitt årliga rådslag inleder man med lovsång och bön om Guds tilltal under förhandlingarna. Det är uppsträckta händer, bönebrus och främst i det främsta ledet står pingstledaren Daniel Alm, då han under lovsångens gång har tagit några små steg framåt då han inlevelsefullt sjunger med.

Det är fredag, strax efter lunch, och drygt 300 pingstvänner har kommit till pingstkyrkans lokaler i Renströmmen i Norrköping. Under Rådslaget ska flera frågor hanteras, bland annat skapandet av en ”pingstipedia”, vilket Dagen skrivit om tidigare. Men flera andra frågor är på agendan, exempelvis hur pingst ska hantera media och kommunikation, dessutom ska nio nya församlingar välkomnas in i rörelsen. 

Temat för Rådslaget handlar om pingströrelsens framtid.  

Dagens reporter på plats passar därför på att fråga om just framtiden, samt varför pingströrelsen med sina omkring 85 000 medlemmar inte växer.

Stefan Claar.
Stefan Claar: Behöver finnas för andra

Pastor Stefan Claar befinner sig på hemmaplan, han är föreståndare för pingstkyrkan i Norrköping och det är också han som inleder hela Rådslaget genom att hälsa välkommen.

Vad tror du om pingströrelsens framtid?

– Jag tror att det finns ett behov i dag att trotsa Trumps motto, att sätta de egna intressena först. Det finns en risk att församlingar drabbas av den inställningen. Jag menar att en församling aldrig ska finnas till för sin egen skull, utan vi måste se till ett större perspektiv, säger Stefan Claar.

– ​Vårt uppdrag är att förmedla Kristus, det är vårt gemensamma intresse som pingströrelse, men det får inte bli på ett egocentriskt sätt, eller exkluderande.

Varför växer inte pingströrelsen?

– Vi måste tänka nya människor. Vår rörelses största utmaning är att inte bli för interna, och det finns perioder då vi har varit det. Jag tycker det är viktigt att tänka över vårt språk. ”Som ni alla vet” får vi inte säga. För det är mycket saker som de kyrkoovana inte vet. Det här är små saker som formar församlingar till att bli mer inkluderande.

– Därför har vi exempelvis övergett namnet Sionförsamlingen, och heter Pingstkyrkan i Renströmmen, eftersom alla i Norrköping vet vad det är.

f
Erik Thunberg: Vill inte ha 450 församlingar var för sig

Erik Thunberg jobbar för pingströrelsens biståndsorganisation PMU, med dess digitala produktion. Men på Rådslaget i Norrköping är hans roll att ta hand om teknik och media.

– När vi går ihop många på det här sättet kan vi göra skillnad, det är viktigt att samla rörelsen och ta ut riktlinjerna, så att inte alla 450 församlingar sitter var för sig, säger han.

Pingstipedia - en gemensam plattform

Han berättar att han ser fram emot att Daniel Alm ska hålla föredrag om hur pingst blir relevanta i dagens medielandskap, och att det är viktigt att nå ut. Han tar förslaget om ett pingstipedia som exempel, en gemensam pingstplattform på internet.

–  Idén är jättebra, men det viktiga är att genomföra den fullt ut. Ska vi göra en sådan satsning ska det vara ordentligt.

– Vi på PMU är också här för att vi ska lansera möjligheten till att skapa insamlingar. Vi har skapat en sådan möjlighet på vår hemsida, där en privatperson eller församling kan starta en egen insamling. Själva har vi startat en för Sydsudan.

Varför tror du att pingströrelsen inte växer?

– Jag är faktiskt med i EFK, även om jag jobbat för pingströrelsen i många år. Men frikyrkor har generellt svårt att hitta nya medlemmar och det känns som att vi måste gå lite mer åt Hillsong-hållet, att hitta uttryck som lockar fler.

 

Johanna BodeJohanna Bode: Rådslaget är viktigt

Johanna Bode från Pingst ung berättar att för henne är Rådslaget viktigt för att lyfta förutsättningarna för ledare som arbetar med barn- och unga, ”så att fler får lära känna Gud”.

–  Jag tycker att det är viktigt att vi alla träffas på det här sättet, så att vi kan se att vi har ett gemensamt uppdrag, även om rollerna kan vara olika. Vi tjänar samma Gud och längtar efter att se ett förändrat Sverige.

 

Varför växer inte pingströrelsen?

– Jag tror att vi har världens bästa budskap, vi vet att vi har det många längtar efter. Men vi behöver gestalta evangeliet och visa vad vi tror på ännu mer.

– Jag kan bara ta mitt eget liv som exempel, att jag ska leva i överlåtenhet åt Jesus, och jag tror att vi alla måste utmana oss i det.
 

rådslag

Svante Hector: Viktigt att hitta vägarna in i människor

Svante Hector är pingstpastor i Karlstad, och när han börjar berätta om framtidens pingströrelse säger han att det är viktigt att hitta rätt väg för att nå människor.

– Sverige betraktas ofta som sekulärt, och det stämmer på många sätt, men det finns en andlig botten i många människor, och det gäller att hitta vägarna in där. Här gäller det för oss att vara relevanta, och vi måste börja med människors upplevda behov. Vi måste börja där, även om människor inte alltid är medvetna om att deras riktiga behov kanske är något annat.

– För att nå dem kanske det är så att vi behöver förändra oss. Vi har mycket bra i vår historia, men varje tid har sina utmaningar. Vi kan inte ta det för givet att det som fungerade förut kommer att göra det igen. Så vi behöver en vilja till förändring.

Varför växer inte pingströrelsen?

– Jag vet inte om det är rätt fråga. Pingströrelsen växer, men inte överallt. Och jag tror att vi kommer att växa betydligt framöver. Viljan att pröva nya saker är relevant, och jag kan bara se till vår församling, där har vi döpt flera för jag tror vi har hittat rätt nycklar in till människor. Vi har döpt många invandrare, och jag tror att det öppnar vägar också in till svenskar. För när vi jobbar med människor som kommer från andra länder är det så uppenbart att det finns kulturella skillnader, och de blir lätta att hantera för att vi vet att de finns där. Men det finns också kulturella skillnader med icke-kyrkvana svenskar, som vi ofta inte ser. Men när vi redan är vana vid att jobba med kulturskillnader, blir det också lättare att möta svenskar som inte är så vana att gå i kyrkan.