PMU:s första ansökningar till Svenska missionsrådet inlämnade

PMU har för första gången, efter att direktavtalet med Sida upphörde, sökt medel för fattigdomsbekämpning och för kommunikationsarbete i Sverige från Svenska missionsrådet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var i slutet av maj som PMU lämnade in två ansökningar till Svenska missionsrådet, SMR, om stöd för arbetet 2018–2019.

PMU:s ramavtal med Sida avslutades 2014, men PMU fick ett treårigt avtal för att kunna omorganisera finansieringen. Genom ramavtalet fördelades pengar direkt till PMU utan mellanhänder. Men från och med 2018 har PMU alltså i stället sökt Sidafinansierade bidrag via SMR, för både projektverksamhet och kommunikationsarbete.

– För utvecklingssamarbetet med lokala partner runt om i världen söker vi om 61 miljoner kronor för 2018 och 61 miljoner kronor för år 2019, totalt 122 miljoner kronor, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren i ett pressmeddelande.

Pengarna ska gå till 72 pågående projekt för fattigdomsbekämpning i 21 länder, där PMU samverkar med 28 lokala partner. I ansökan finns också 14 helt nya insatser med.

För kommunikationsarbetet i Sverige ansöker PMU om 4,5 miljoner kronor fördelat på åren 2018–2019.

– I ansökan har vi valt att fokusera och vässa kommunikationsarbetet, en förändring som jag bedömer kommer att påverka både insats och resultat mycket positivt. I arbetet med att förverkliga Agenda 2030 och de nya globala målen har vi som kyrkor en enorm potential och betydelse, det är ett av de teman vi valt att jobba med under den kommande perioden, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikations- och insamlingschef på PMU.

Tidigare i år skrev Dagen om att PMU satsar på att få ett nytt ramavtal med Sida år 2020.

– Vi tycker att vi hör hemma som ramorganisation, utifrån vår storlek och utifrån vår relation till den stora karismatiska kyrko­rörelsen i världen, sa Niclas Lindgren.