PMU satsar på nytt avtal med Sida 2020

För tre år sedan sa Sida upp ramavtalet med PMU. Avtalet går ut i år men fortfarande anser PMU att man inte fått klarhet i varför det sades upp. Nu väntar man på en ny chans 2020.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Avtalet sades upp 2014, med tre års ”uppsägningstid”. Efter 2017 kommer PMU att söka Sida­finansierade bidrag via Svenska missionsrådet. PMU:s direktor Niclas Lindgren räknar med att arbetet ska kunna fortgå i stort sett oförändrat under 2018 och 2019. Men på sikt vill man ha ramavtal med Sida:

– Så fort det öppnar sig en sådan möjlighet kommer vi att söka.

Sida är på väg att skriva om kriterierna för ramavtalen. Därför finns en viss osäkerhet om när en ny ansökan kan lämnas in. Men det blir troligen under 2018.

– Vi tycker att vi hör hemma som ramorganisation, utifrån vår storlek och utifrån vår relation till den stora karismatiska kyrko­rörelsen i världen, säger han.

Niclas Lindgren menar att svenskt bistånd behöver relatera till världens snabbast växande sociala rörelse och i det nätverket finns PMU med. I en studie från 2013 görs en prognos att det år 2025 ska finnas 830 miljoner människor i den karismatiska kyrkorörelsen.

Fungerat som vanligt till i år

Han tycker att det är viktigt att detta nätverk är företrädd runt samtalsbordet när man möter UD, Sida och andra och diskuterar svensk biståndspolitik.

När avtalet sades upp menade PMU att det i Sidas besked fanns otydligheter om vad som låg bakom beslutet .

Har det klarnat under åren?

– Nej, inte direkt. Vi bad om tydliga besked om vilka av ramkriterierna som vi inte uppfyllde. Vi ville veta vilka delar vi skulle stärka för att bli ramorganisation igen, men vi har inte fått tydliga svar på det. Vi anser att den extra granskning Sida gjorde då faktiskt visade att vi uppfyllde kriterierna.

Sidaavtalet har fungerat som vanligt under 2015–2017, ut­över den svajighet som alla biståndsorganisationer fick upp­leva 2016. Då drogs bistånd in som skulle gå till flyktingmottagande, pengar som senare betalades tillbaka.

Inga radikala förändringar

Charlotta Norrby, enhetschef för civila samhället på Sida, berättar att Sida skrivit en ny strategi för samarbete med svenska organisationer. Utifrån den kommer man att ta fram nya kriterier för ramavtalen. Under 2018 kommer det att bli mer tydligt hur de utformas. Men hon tror inte att det blir radikala förändringar

– Det är inte troligt att vi byter ut alla ramorganisationer. Vi tror att vi ligger ganska bra, säger hon.

Charlotta Norrby påpekar att biståndsanslagets storlek också styr om man kan bjuda in nya organisationer eller inte.

PMU anser inte att man ännu fått veta tydligt vad Sida var kritisk mot 2014. Förstår du deras osäkerhet?

– Vi kanske aldrig uppnådde en gemensam bild då. Utifrån det förstår jag att de känner en osäkerhet. Vi får bara hoppas att det blir tydligt i de nya ramkriterierna vad det är vi kräver av organisationerna.

PMU tillhör ett stort nätverk av den växande karismatiska rörelsen. Är det ett resonemang som har bäring?

– Jag tänker att det är viktigt att man har representativitet i de länder man arbetar. Det är ett av många kriterier i strategin. Jag kan inte säga hur stort värde det har. Men jag förstår att han tycker att det är värdefullt.

Tror du att det blir fler eller färre organisationer som får ramavtal?

– Jag skulle inte tro att det blir färre, men vi har inte kapacitet att ta hand om många fler.

Så fungerar Sidas ramavtal

Via ramavtal till vissa biståndsorganisationer fördelas pengar direkt till dessa, utan mellanhänder. De som inte har ramavtal får söka bidrag via dem som har det.

För ramavtal krävs att man uppfyller vissa kriterier. Det handlar om att stå för demokrati, visa respekt, göra egna insamlingar och mycket mer.

I dag har 18 organisationer ramavtal. Diakonia, Svenska missionsrådet och Svenska kyrkan finns med. PMU Interlifes ramavtal upphör i och med slutet av 2017.

Sidabiståndet via PMU är cirka 60 miljoner per år.

Lilla Erstagården