Polis tog papperslösa vid kyrkans familjeläger

Under ett familjeläger anordnat av Svenska kyrkan slog polisen till. Fem familjer blev bortförda.
– Kyrkan är inte längre en fredad zon och denna händelse kommer att påverka människor på flykt som sökt en fristad i Sverige, säger prästen Per Kristiansson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkan har sedan flera år anordnat sammankomster för människor på flykt. På lördagen kom polisen på besök till ett familjeläger som Svenska kyrkan i Malmö anordnat.

Med hjälp av cirka 10 polisbilar och 30 poliser samt hundar genomfördes en kontroll och fem av sex familjer blev bortförda, skriver Svenska kyrkan i Malmö på sin hemsida.

Även om händelsen gick lugnt och sakligt till blev det en obehaglig och skrämmande upplevelse för såväl kyrkans personal som familjerna – inte minst för barnen, menar de ansvariga ledarna på lägret.

– Men familjerna var väldigt skärrade, inte minst barnen, berättar Per Kristiansson, präst i Malmö och ansvarig för familjelägret, för TT.

Ändrade spelregler

Han är upprörd över händelsen som han menar kommer att få konsekvenser framöver.

– Kyrkan är inte längre en fredad zon och denna händelse kommer att påverka människor på flykt som sökt en fristad i Sverige. Förutsättningarna för kyrkan att utföra sitt uppdrag – att stå vid de utsattas sida – ändras, säger han enligt Svenska kyrkans i Malmö hemsida.

Han förklarar att mötesplatserna som kyrkan anordnar för migranter och nysvenskar är ett andninghål i en ofta pressad tillvaro. Syftet med familjeutflykterna är att familjer ska få möjlighet att träffas, få stöd av varandra. En stund av glädje och ljus.

– Även andra sociala stödverksamheter för denna grupp riskerar att påverkas. Vi är djupt oroade över denna utveckling, säger Per Kristiansson.

I Sverige har det sedan läge funnits en praxis som kallas kyrkofrid, även om det inte är lagstadgat. Det betyder att myndigheter inte ska ingripa i en kyrkomiljö. Den har nu brutits, anser han.

Läs också: Polisen: Det finns inga fredade zoner enligt svensk lag

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar