"Polisen avgör muslimska böneutrop"

Det är polisens, inte kommunens sak, att avgöra om böneutrop från en moské ska tillåtas. Det skriver sex kommunpolitiker från Botkyrka på DN:s Stockholmsdebatt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Frågan hamnade på politikernas bord när Islamiska kulturföreningen i början av 2012 lämnade in ett så kallat medborgarförslag till kommunen om tillstånd för böneutrop från moskén i Fittja. Sedan dess har debattens vågor gått höga, inte bara i Botkyrka utan i hela Sverige.

I sin debattartikel redogör de den tvärpolitiska gruppen, däribland kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) och kommunalrådet i opposition Jimmy Baker (M), för diskussionens omfattning och hur den låtit. Upprepade gånger bedyrar undertecknarna att de står bakom religionsfriheten i Sverige.

De redogör också för hur Botkyrka kommun jobbar med dessa frågor, bland annat genom en interkulturell strategi som antogs 2010. Meningen är att den ska säkra "social sammanhållning och ekonomisk tillväxt på lika villkor för en etniskt och religiöst blandad befolkning". Något som i högsta grad stämmer in på Botkyrka där det finns 160 nationaliteter och det talas mer än 100 olika språk. 54 procent av invånarna i Botkyrka har utländsk bakgrund.

Beslutet om böneutropens vara eller icke vara ska tas upp i fullmäktige den 21 februari. Men något beslut kommer alltså inte att fattas då eftersom politikerna nu hänskjuter frågan om att utfärda ett sådant tillstånd till polisen. De sex politikerna från Botkyrka kommun som undertecknat debattartikeln i DN är: Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande, Mats Einarsson, kommunalråd, Dan Gahnström (MP), kommunalråd, Jimmy Baker (M), kommunalråd i opposition, Lars Johansson (FP), kommunalråd i opposition och Stefan Dayne (KD), kommunalråd i opposition.

Lilla Erstagården