Politiker vill förbjuda polisen att bära religiösa symboler

Sätt stopp för poliser som vill bära synliga religiösa symboler. Eller vad sägs om att få med elevers ideella engagemang i skolbetyget. Nu strömmar idéerna in bland Sveriges politiker.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I tisdags öppnades riksmötet, och att semestern är slut för landets politiker märks tydligt. Nu har den allmänna motionstiden öppnat, och förslagen från riksdagsledamöterna kommer in i en strid ström.

Kent Ekeroth (SD) har i en motion lagt fram förslaget att poliser inte får bära synliga religiösa symboler. Lika olämpligt som att bära politiska symboler för en polis, lika olämpligt är det med religiösa symboler, anser han. 

Var udden är riktad är tydlig. De enda religiösa symbolerna han tar upp som borde rensas ut bland poliser är slöja och turban, medan han inte har något emot ett kors som döljs under uniformen. 

Andreas Carlson (KD) anser att det är dags att en skolelevs ideella engagemang också ska visa sig i betyget. Det första steget bör vara det engagemang som sker inom ramen för skolans arbete.

Hans partikollega Pernilla Gunther (KD) vill ta ytterligare ett steg när det gäller skattereduktion vid gåvor till ideell verksamhet. Bland annat vill hon att fler typer av organisationer ska omfattas, och nämner församlingsarbete som ett av flera exempel. 

Jon Ertsborn och Barbro Westerholm (FP) föreslår att för tidigt födda barn ska få ökat stöd i skolan, med inspiration hämtad från Finland. Barn som föds för tidigt, vilket blir allt vanligare i Sverige, är ofta mer infektionskänsliga och känsliga för exempelvis ljud. 

Sju vänsterpartister har i en gemensam motion krävt att alla partier måste redogöra för sina intäkter. Det bör vara offentligt vilka det är som ger mer än 20 000 kronor till ett parti, och öppenhet ska också gälla vid finansiering av personvalskampanjer.  

Hillevi Larsson (S) vill införa en nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet, alltså gå ett steg längre och inte bara ha en nollvision mot narkotika. Hon menar att den narkotikarelaterade dödligheten fördubblats sedan 1994, och vad som behövs är att kombinera Sveriges restriktiva linje med en mer human vård. En viktig pusselbit är också att kunna snabbare kunna narkotikaklassa nya nätdroger. I en annan motion förslår hon obligatoriska sprutbytesprogram i alla Sveriges landsting.

Anders Andersson (KD) vill se över revisorkravet för ideella organisationer, och menar att det i dag är orimligt höga krav för små föreningar. I en annan motion lyfter han fram en rad förslag som rör familjepolitik, exempelvis ytterligare trettio föräldradagar samt graviditetspeng som ska gå att ta ut för den som i slutet av graviditeten inte klarar av att jobba.

Den allmänna motionstiden pågår mellan den 18 september till den 5 oktober, och hela motionsfloran återfinns på riksdagens hemsida. 

Debatt