Politisk strid om second hand

Det pågår förhandlingar mellan riksdagen och regeringskansliet om moms på ideella second handbutiker. Det bekräftar skatteutskottets ordförande Per Åsling (C).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Skatteverkets nya tolkning av momsreglerna har redan slagit hårt mot flera butiker. Många minskar öppettiderna för att anpassa sig till reglerna, med sjunkande försäljning och mindre överskott till hjälpverksamhet som följd.

– Jag för en diskussion med regeringskansliet. Det krävs snabba insatser, säger Per Åsling till Dagen.

Inga åtgärder från ministern

Finansminister Magdalena Andersson (S) har på kort tid fått två likalydande frågor i riksdagen, om vad hon vill göra för att befria ideell second hand från momsplikten. Den 17 december svarade hon, som Dagen tidigare refererat:

”Jag avser inte att vidta någon åtgärd nu, men följer utvecklingen på området så att den ideella sektorns värdefulla verksamhet fortsatt kan främjas.”

På samma fråga den 12 januari svarade hon:

”Jag avser för närvarande inte att vidta några omedelbara åtgärder, men följer givetvis mycket noga utvecklingen på området så att den ideella sektorns värdefulla verksamhet fortsatt kan främjas på bästa möjliga sätt.”

– Jag tolkar det som en viss positionsförskjutning, säger Per Åsling. Han betecknar det som ”fullständigt otillfredsställande” att ideell verksamhet beläggs med skatt.

– Jag tycker att det är en viktig principiell hållning. Det säger jag utifrån insikten om vad den här sektorn betyder i det civila samhället. Den måste få bästa möjliga villkor. Överskottet går ju till allmännyttiga ändamål, hjälpverksamhet i Sverige och andra länder.

”Inga andra alternativ”

Per Åsling pekar också på att second hand-butiker är viktiga mötesplatser och kontakytor, inte minst för människor från andra länder. Det är också många anställda som inte har någon annat alternativ än arbetslöshet.

– Därför är det viktigt att det sker ett klargörande så att den ideella sektorn kan fortsätta som tidigare. Jag utgår från att det går att skapa villkor så att man kan slippa behöva betala skatt, säger han.

Vill inte ha för högt tonläge

Per Åsling skulle kunna tala maktspråk eftersom han antagligen har en majoritet i riksdagen bakom sig. Men han vill inte ha allt för högt tonläge.

– Jag hoppas att utskottet kan vara med och hitta en lösning. Om inte får vi ta nästa steg. Det finns ingen anledning att spekulera i det nu. Skatteutskottet har haft möte med representanter för den ideella sektorn, där bland andra Stadsmissionen, Röda korset och Myrorna deltog, samt Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Delar kritiken

Mikael Oscarsson (KD) delar Per Åslings kritik. Han kommer att begära en debatt i riksdagen i frågan.

– Förslaget är ett dråpslag mot de ideella och vi ska bråka rejält med regeringen om det, säger han.

Regeringen kläms från flera olika håll i den här frågan: Förutom Skatteverkets tolkning så har EU-kommissionen haft synpunkter på Sveriges milda syn på beskattning av ideell verksamhet.

Magdalena Andersson (S).

Magdalena Andersson (S).

Foto: JESSICA GOW / TT
[x]
Mikael Oscarsson (KD).

Mikael Oscarsson (KD).

Foto: JESSICA GOW / TT
[x]