Polska biskopar i protest mot sina europeiska kolleger

Den Europeiska katolska biskopskonferensen har tagit bort en kritisk artikel om Polen från sin hemsida sedan den mottagit en protest från de polska biskoparna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Artikeln innehöll en analys av den politiska situationen i Polen och riktade kritik mot den polska regeringen. Bland annat kritiserades regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för att försöka begränsa yttrandefriheten och landets katolska biskopar för att de inte har uttalat sig om detta. 

Artikeln publicerades både på COMECE:s hemsida och i den tryckta tidningen Europe Infos, som är den europeiska katolska biskopskonferensens officiella tidning. Den togs bort från hemsidan sedan COMECE fått ett protesbrev från de polska biskoparna. De anklagade COMECE för att inte ha försankrat artikeln hos sina polska kolleger och för att den "ger uttryck för en subjektiv åsikt". Själva publiceringen kallades för en "inblandning i Polens interna angelägenheter".

I bakgrunden finns de reformer som den högerkatolska PiS-regeringen genomfört sedan makttillträdet i november 2015. De gäller bland annat landets författningsdomstol, underrättelsetjänsterna och en ny medielag som ger regeringen makt att utnämna och sparka chefer för public service-media. Oppositionen och delar av EU har kritiserat dem för att vilja begränsa demokratin i landet.

I februari inledde EU en granskning av situationen i Polen. Regeringspartiet PiS framhåller att ingen av förändringarna man genomfört strider mot den demokratiska ordningen.

PiS är ett konservativt högerkatolskt parti nära allierat med katolska kyrkan.

 

 

Statsministeromröstning