Posk drar igång sin kyrkovalskampanj

25 punkter finns med i det program de nu presenterar. Exempelvis att Svenska kyrkans präster inte ska tvingas att viga samkönade par mot sin vilja.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nu har starten gått för 2017 års kyrkoval. Först ut ur startblocket blev Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, den största nomineringsgruppen som inte vill se någon partipolitisk inblandning i kyrkovalet.

I torsdags blev deras kyrkovalsprogram offentligt, och de presenterar 25 olika punkter där de tydliggör hur de vill påverka Svenska kyrkan, vissa mer konkreta, andra mer visionära.

Viga samkönade kan bli vattendelare

Nyligen avslutades kyrkomötet i Uppsala, där det blev en het debatt om präster i Svenska kyrkan ska vara tvingade till att viga samkönade par. En motion som till slut röstades ner.

Enligt ett beslut från 2009 så ska ingen präst behöva viga samkönade par mot sin vilja, men det här kan bli en viktig valfråga i det kommande kyrkovalet. Inte minst efter att kyrkostyrelsens första vice ordförande, socialdemokraten Wanja Lundy-Wedin, i en intervju i Kyrkans Tidning sagt att kyrkan måste hänga med i sin samtid, och att målet är att alla präster ska viga samkönade par.

Här landar S och Posk helt olika, och i sitt program skriver Posk att det är viktigt att olika "traditioner och fromhetsriktningar ryms" inom Svenska kyrkan.

En annan punkt är att "äktenskapssynen inte ska ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning inom Svenska kyrkan".

En rad olika förslag

Andra förslag i Posks program är att jobba med lokal mission, att det ska finnas en diakon per församling, att Svenska kyrkan ska vara en aktiv välfärdsaktör samt att kyrkan ska satsa mer på kyrkomusik.

Posk startades en gång i tiden för att få bort de politiska partierna från kyrkopolitiken, och självklart kommer de att driva frågan i kyrkovalsrörelsen. En av punkterna i deras valprogram handlar om att bygga upp ett helt nytt valsystem, som bygger på indirekta val, och att kyrkovalen i dess nuvarande form tas bort.

Kyrkovalet är den 17 september 2017, och i mångt och mycket liknar valet i Svenska kyrkan det vanliga riksdagsvalet, där det går att rösta på tre olika nivåer, till det nationella kyrkomötet, till stiftsfullmäktige samt till den lokala församlingen. I dagsläget finns det 11 olika partier, eller nomineringsgrupper som det heter, som ställer upp på nationell nivå.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar