Präst – Sveriges farligaste yrke

Kvinnliga präster löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa med sjukskrivning som följd. Att tjäna Gud är nämligen ett yrke som det tycks vara svårt att ta ledigt ifrån.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!