Prästen Anders-Petter Sjödin: Andliga discipliner får aldrig bli en tvångströja

- När vi låter Guds ord dansa runt i oss gör det något med oss. Det kan bli ett personligt tilltal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Anders-Petter Sjödin höll i ett av seminarierna under EFS-konferensen. Han undervisade om andliga övningar, heliga vanor, som är till för att hjälpa troende leva "i Kristus".

Anders Petter Sjödin är präst i Furulundskyrkan i Partille, en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska. Han kom till tro på krokiga vägar, har varit inspiratör i Oas-rörelsen och "gått in i väggen". Andliga övningar blev då ett sätt för honom att överleva, berättade han för andäktigt lyssnande EFS-are.

Han radade upp andliga övningar på power-point, men framhöll att det finns fem som är särskilt viktiga: Avskildhet, bibelmeditation, bön, sabbat och tystnad. Dock finns inget "måste". Andliga discipliner ska vara en hjälp, inte en tvångströja.

- Bön är ett spännande äventyr som vi bjuds in till, men det är inget vi måste.

Göra som Jesus gjorde

Lärjungaskap handlar om att notera hur Jesus gör och sedan göra likadant. Om Jesus gick bort i avskildhet för att be så ofta att hans lärjungar noterade det, då är det högst troligt att också hans nutida lärjungar behöver det.

- Vi formas av allt omkring oss, allt vi låter komma in i vår hjärnor, och behöver vara vaksamma över hur vi påverkas. Väcker det jag gör girighet? Eller lust? Eller formas Kristus i mig?

Sjödin berättade om Hosni Mubarak som beställde en kostym för 100 000 kronor från London alldeles innan han avsattes. Detta medan många i hans folk levde på mindre än en dollar om dagen, Sjödin visade kostymens kritstreckränder i närbild, de bestod av Hosni Mubaraks namn upprepat gång på gång.

- Han blev inte en sådan man över en natt. Han formades av sina prioriteringar och tankar.

Att som många troende värdera Ordet i teorin men aldrig läsa det i praktiken, är att beröva sig själv något fantastiskt, menade Sjödin också. Att läsa bibelberättelser tills de får liv är att låta dem forma sig.

När Sjödin gav tillfälle för frågor i slutet på seminariet kom en fråga om bikten.

- Vad säger du till oss lutheraner som lärt oss att bikten är katolsk?

På det svarade Anders-Petter Sjödin att kyrkan funnits i 2 000 år och hon i 1 500 av dessa var katolsk. Ser man på bikten som enbart katolsk så bör det nog gälla även de andra andliga disciplinerna, till största delen stammar de från kyrkans tidiga historia.


Andliga övningar
 Avskildhet
 Tystnad
 Hålla sabbat
 Bön
 Bibelmeditation
 Fasta
 Gemenskap
 Fest och glädje
 Gudstjänst
 Bikt
 Tjänande
 Andlig vägledare
 Memento mori - tänk på din död