Prästen: Ett kollektivt farväl ger tyngd åt livet

– Jag tror det är nödvändigt rent mänskligt att vi fortsätter att begrava våra döda, och inte bara stoppar ner dem i jorden. Det säger prästen Birgitta Söderberg, som jobbar med begravningsfrågor på Stockholms stift.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hon är oroad över de allt fler ceremonilösa begravningarna och har väckt frågan inom Svenska kyrkan, som i vår ska genomföra en konferens där kyrkans erbjudande i samband med sorg och begravning kommer att diskuteras.

Birgitta Söderberg menar att Svenska kyrkan har en viktig roll att spela för att människor ska få ett värdigt avslut på sina liv. Och att en begravningsgudstjänst där man tillsammans överlämnar den döde är av största vikt för både de enskilda och ett helt samhälle.

I Guds händer

– Det spelar ingen roll vilken ceremoni man har, om den är religiös eller borgerlig, men det är viktigt med ett ordentligt avslut. För oss i Svenska kyrkan är det viktigt att överlämnas i Guds händer, be för den döde och visa att Gud har omsorg om de efterlevande. Men oavsett tro och sammanhang hjälper den oss att förstå att döden är avgörande för livet. Det ger ett slags tyngd åt livet att vi kollektivt tar hand om döden, och inte smusslar undan den.

Förändringarna i svenskars begravningsseder hänger samman med vår kultur, menar Birgitta Söderberg och hänvisar till World Values Survey enligt vilken Sverige sticker ut som landet annorlunda.

– Vi är superrationella, supersekulariserade och superindividualister. Vi har extrem tilltro till myndigheter och har byggt upp ett system som vi tror ska ta hand om allt, även döden. Dessutom ska det vara som jag vill ha det. För 100 år sedan var begravningen till för den döde. I dag har den alltmer blivit till för de efterlevande. Många ser den som ännu ett event av något slag som ska få plats i almanackan. Livet pågår och inte ens döden kan stoppa det.

Handlar om människovärdet

Men det är viktigt för ett land att ta hand om sina döda, menar Birgitta Söderberg.

–  Det handlar i slutändan om människovärdet. Därför är begravningsriten och dess speciella stil viktig att hålla kvar.

Statsministeromröstning