Prästen Sten Elmberg vill ha en välsignelseakt för skilsmässa

Präst efterlyser en särskild kyrklig rit vid skilsmässa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!