Präster får kritik för uppdrag i Missionsprovinsen

Göteborgs domkapitel kritiserar de tre pensionerade präster i Svenska kyrkan som har varit aktiva i Missionsprovinsens konsistorium, men domkapitel vidtar inte några ytterligare åtgärder.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller