Präster i Missionsprovinsen prövas

Tre präster i Sjuhärad riskerar att bli fråntagna sin rätt att vara präster i Svenska kyrkan. Anledningen är att det kan finnas en intressekonflikt, eftersom de också är engagerade i Missionsprovinsen som är emot kvinnliga präster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller