Präster och pastorer: Själavård svårare efter Uppdrag gransknings inspelning

Uppdrag gransknings smyginspelning av själavårdssamtal har gjort många pastorer och präster försiktigare. Var tredje tror att händelsen påverkar deras samtal under tystnadsplikt, visar en Dagenenkät med cirka 400 pastorer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Med anledning av Uppdrag gransknings inspelning av själavårdsamtal har Dagen ställt frågan till ett stort antal präster och pastorer: ”Tror du att Uppdrag gransknings agerande kommer att påverka dig själv i bikt/själavårdssituationen?”.

Av dem som besvarat enkäten säger 29,5 procent att det absolut eller troligen kommer att påverka dem.

Debatten har varit livlig kring det program som UG-redaktionen på SVT planerar att sända den 28 maj. Orsaken är att det blev känt att en medarbetare spelat in själavårdssamtal med flera präster och där han utgett sig för att vara homosexuell som brottades med sin identitet.

Journalistiskt arbetssätt

Enligt redaktionen har flera präster svarat på ett sätt som ansågs så anmärkningsvärt att delar av samtalen kommer att publiceras. Det ska enligt uppgift bland annat ha handlat om att ”bota” homosexuella. En av de utpekade prästerna, Per Engström, sa då till Dagen att han gärna svarat på frågorna, om de ställts öppet.

Debatten har främst handlat om det journalistiska arbetssättet. Och de som oroas för att händelsen ska påverka kommande själavårdssamtal får vatten på sin kvarn av svaren i Dagens enkät.

”Det kommer troligtvis ge en känsla av distans till personen som söker själavård. Detta i sin tur kan leda till att personer med behov inte upplever den empati och värme de behöver få uppleva.” Så svarar en av prästerna och pastorerna. De flesta reaktioner går i den riktningen.

”Ja, jag kommer förmodligen att under en tid göra en ’skanning’ när jag träffar en ny person som söker mig för att få samtal. Skulle detta kunna vara en reporter …?” Så skriver en annan pastor/präst i en kommentar till frågan.

I enkäten frågades också om hur man spontant reagerade på händelsen. 82,7 procent svarade att de blev upprörda, 14,2 procent är tveksamma medan 3,1 procent anser att sättet som Uppdrag granskning agerat på är en nödvändig journalistisk arbetsmetod.