Präster tvingas kompromissa med sitt samvete

Kyrkans krav att manliga präster fullt ut ska samarbeta med kvinnliga präster ger problem för den inomkyrkliga bekännelsetrogna rörelsen Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller