Prematurförbundet: Sänkning av abortgränsen måste diskuteras

Gränsen för livsuppehållande vård och gränsen för abort får inte tangera varandra. Det skriver läkarstudenten och vice ordföranden för Svenska Prematurförbundet Karl Rombo på DN Debatt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I ett nytt inlägg i den debatt om abortgränsen som blossat upp sedan det avslöjats att vissa sent aborterade foster föds levande i samma vecka som de för tidigt födda barn som har rätt att bli räddade inom sjukvården, uppmanar läkarstudenten och ordförande för Svenska Prematurförbundet,  Karl Rombo, till en diskussion om abortgränsen.

Rombo påpekar att den sista abortveckan och den första graviditetsveckan då man börjar rädda för tidigt födda i dag tangerar varandra. Samtidigt är det i dag inte möjligt att uppskatta en graviditets längd så pass exakt som det skulle behövas för att undvika överlappningen.

Läs också: Läkare försökte rädda sent aborterade foster - vill ha skärpta rutiner
 

VIll diskutera abortgräns

"Även om antalet aborter i vecka 21 som drar ut på tiden in i vecka 22+0 är ytterst få blir Svenska Prematurförbundets slutsats att en lösning måste diskuteras. En sådan lösning, om än oönskad sådan skulle kunna vara att abortgränsen, som en följd av den avancerade neonatalvården skulle behöva sänkas till vecka 20", skriver han i artikeln.

Samtidigt vänder han sig emot de läkare vid Karolinska universitetssjukhuset som tidigare på DN:s debattsida kritiserat den läkare som berättat om att hon försökt rädda ett foster som aborterats i vecka 22.

Tydligare rekommendationer

"Vi hoppas att debatten inte förminskas till att kritisera en enskild läkares ställningstagande utan att Socialstyrelsen bjuder in oss i Svenska Prematurförbundet tillsammans med Svenska Neonatalföreningen, SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) och andra berörda parter för att granska gränsdragningen och skapa "fasta och tydligare rekommendationer som kan bestå över tid", skriver Rombo.

Läs mer: Ebba Busch Thor: Inga aborter efter vecka 21