Projekt ska hjälpa lärare att hantera Mellanösternkonflikter

Ett nytt forskningsprojekt ska granska hur konflikterna i Mellanöstern påverkar vad som händer i svenska klassrum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Internationella konflikter får allt mer spridning globalt och blir debattämnen eller konflikter även i fredliga länder som Sverige.

Karin Kittelmann Flensner, lektor på Högskolan Väst, är ledare för det aktuella projektet:

– Många lärare har berättat att de ibland har svårt att hantera diskussioner som rör islam och undervisning om dagsaktuella konflikter. I samma klassrum kan de ha elever med anhöriga som rest till Syrien för att strida för IS, elever som flytt just de striderna men också elever som positionerat sig i det högerextremistiska fältet. Och dessutom andra elever som tycker att det här med religion är märkligt, förlegat och obegripligt.

– En del lärare tycker att det är väldigt svårt när elever går igång och är personliga medan andra tycker sig ha skapat ett sådant klimat i klassrummet att det blir en respektfull diskussion även när man tycker olika, säger hon.

Karin Kittelmann Flensner ger exempel på skolor som både har mycket nynazistisk aktivitet samtidigt som man har många ensamkommande flyktingbarn. När de sitter tillsammans i klassrummen tvingas man ta i de frågorna.

– Det är en viktig del av skolans demokratiuppdrag att göra världen mer begriplig. Var ska man diskutera och problematisera de här frågorna om inte i skolan, undrar hon.

Religion viktig faktor

Att religion i Sverige är något som anses höra till det privata samtidigt som religion är en av de viktiga faktorerna i Mellanösternkonflikterna, har också betydelse för möjligheterna till samtal.

Religion, våld, främlingsfientlighet, rasism och islamofobi är några av de ämnen som projektet kommer att handla om. Målet är ytterst att bidra med kunskap som kan utgöra grunden för goda undervisningsstrategier.

– Tonåringarnas värld är ofta väldigt svartvit och lärarna får vara med om att nyansera den bilden, säger hon.

Projektet kommer att pågå tre år och finansieras bland annat av Vetenskapsrådet.