Projekt Värme ska ge stöd åt asylsökande

I dag börjar projektet Värme, ett treårigt projekt som ska öka kompetensen i Sveriges olika kyrkor i asyl- och migrationsfrågor. Det uttalade målet är att 10 000 asylsökande ska nås av kyrkornas stöd och hjälp.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Omkring 70 personer, från olika kyrkor och kristna organisationer, samlas i dag i Sofiagården i Jönköping för vara med då projektet Värme sjösätts. Namnet har så klart inget med den kalla årstiden att göra, utan är en ordlek utifrån början av de tre ledorden; Värdighet, Medkänsla och Kunskap.

– Även om det är svårt att se hur kunskap får plats i ordleken, säger projektledaren Peter Karlsson.

Det är han som kommer att ansvara för projektet Värme de kommande tre åren, och är nu mycket spänd på vad som ska hända på det inledande mötet i Jönköping. Pengarna kommer huvudsakligen från EU, och det är paraplyorganisationen Sveriges Kristna Råd (SKR) med sina 26 medlemskyrkor som ansvarar för själva utbildningen.

Varför behövs det här?

– Det hänger ihop med det som hände förra hösten och det stora inflödet av asylsökande. Då började folk i kyrkorna att höra av sig till Sveriges Kristna Råd (SKR) och frågade om det fanns någon utbildning, berättar Peter Karlsson.

”Finns ett stort engagemang”

– Det finns ett stort engagemang i kyrkorna, men alla engagerade tycker inte att de har den kunskap som kan behövas.

Därför började en idé att spira i SKR:s arbetsgrupp för migrationsfrågor. En idé som nu förverkligas, med start i Jönköping i dag, och nästa månad kommer Värme till Sundsvall. Fram till våren 2019 är det tänkt att 18 olika kurstillfällen ska ha passerat.

Vad är det som kommer att hända under de två dagarna?

– Den ena dagen handlar det om bemötandefrågor och psykosocialt stöd. Många asylsökande som kommer har haft en del trauman längs vägen. Hur förbereder man sig på det?

Sedan handlar det också om att ta till vara på sig själv, att den som vill hjälpa ser till att inte själv gå under i ett engagemang som till slut blir övermäktigt.

– Den andra dagen blir det mer om juridik och lagar. Vad innebär de lagändringar som gjorts den senaste tiden, vad gäller till exempel i frågor som familjeåterförening och försörjningskrav?

SKR har tidigare varit mycket kritiska till den nya tuffare migrationslagen. Kan det här vara starten på ett kyrkligt upprop mot den förda politiken?

– Det skulle jag nog inte säga. Huvudinriktningen är att rusta i den situation som råder, säger Peter Karlsson.

– Men på annat håll inom SKR förebereder vi opinionsyttringar, exempelvis om ensamma unga som kommer att utvisas då de fyller 18 år. Men det är ett annat spår.

Så här i ett inledande skede är det främst de traditionella kyrkorna i Sverige som har varit på hugget. Men målet är att få med alla kyrkofamiljer, inte minst katoliker och ortodoxa.

– De viktiga med att få med dem i det här är att många som kommer som flyktingar är från Mellanöstern, och många av dem är ortodoxa eller katoliker, säger Peter Karlsson.

Ingen koppling till vinterkylan

Och slutligen, när det gäller projektnamnet Värme så kanske någon tycker att det är lite lustigt att det är något som ska inledas precis då vinterkylan slagit till. Då är det viktigt att poängtera att projektet inte har så mycket med utomhustemperaturen att göra.

– Förhoppningen är snarare att den värme som finns i våra kyrkor ska komma ännu fler asylsökande till del, säger Peter Karlsson.

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Projekt Värme

Är till största delen SKR:s angelägenhet, de ses som projektägare.

Men utbildningen sker i samarbete med Svenska kyrkans internationella arbete, Rådgivningsbyrån för asylsökande samt studieförbunden Bilda och Sensus.