Protestanter fängslades – vägrade bli katoliker

Sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten­ Chiapas fängslades den 15 december sedan­ de vägrat att bli katoliker. Det uppger en kristen människorättsorganisation i USA.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Enligt International Christian Concern (ICC) visste såväl statliga som federala myndigheter om att den lokala evangelika gruppen hade tagit emot hot. Men trots förhandsinformationen om att församlingsmedlemmarna hotades av fördrivning eller inlåsning vägrade myndigheterna att agera.

Charisma News skriver att fängslandena är ett resultat av det ultimatum som lokala myndighetsföreträdare i Leyva Velazques ska ha ställt till ortens evangelikala: bli katoliker, lämna byn eller fängslas.

Luis Herrera, direktor för Coordination of Christian Council of Churches, uppger att åtta familjer i byn har gett efter för kravet och skrivit under dokument som bekräftar deras övergång till katolicismen. De sju personer som fängslades har däremot vägrat att konvertera.

Har rätt att utöva valfri religion

I Mexikos grundlag står det att medborgarna har rätt att tro – och utöva – valfri religion. Men i en intervju med ICC säger chefen för den mexikanska människorättsorganisationen Impulso 18, Jorge Lee Galindo, att medlemmar i evangelikala grupper i Leyva Velazques under flera månaders tid har satts under press för att göra avkall på sin tro.

ICC:s källor uppger också att andra evangelikalt kristna i samhället fortlöpande kallas till lokala myndighetsföreträdare som ett led i försöken att tvinga dem att förneka sin tro.

Minst 70 fall av förföljelse

Charisma News skriver att fängslandet den 15 december dels är ett exempel på den allt mer utbredda religiösa förföljelsen på landsbygden i Mexiko, dels ett exempel på motviljan från myndigheterna att skydda religiösa minoriteter.

I juni uppskattade ICC att det fanns minst 70 fall av religiös förföljelse mot kristna minoritetsgrupper i fem delstater, där­ibland Chiapas. Varje fall berörde mellan 20 och 100 personer. En månad senare ställde presidentkandidaten i USA, Marco Rubio, en fråga till USA:s föreslagna ambassadör i Mexiko om hur hon tänkte agera för att lösa problemet.

– Det är helt enkelt orimligt att delstatsregeringen och den federala regeringen i Mexiko vid upprepade tillfällen har valt att ignorera godtyckliga gripanden och fördrivningar av deras egna medborgare, baserat på religiös övertygelse, av lokala myndigheter. Vi vet att den federala regeringen, liksom den i Chiapas, varnades flera dagar i förväg om att den evangelikala gruppen i Leyva Velazques hotades. Men även efter att sju personer hade kastats i fängelse vidtogs inte några åtgärder, säger Isaac Six på ICC.

Isaac Six, som ansvarar för ICC:s påverkansarbete, konstaterar att det handlar om ett ”flagrant sätt att frångå sitt ansvar”. Han säger att regeringens agerande i årtionden har skickat signaler till byar på den mexikanska landsbygden att problem med människor som har en annan tro enkelt kan lösas genom att tvinga dem att konvertera eller lämna området.

Vädjar till federala regeringen

– I dag är hundratals män, kvinnor och barn hemlösa i Mexiko på grund av att de har valt att stå fast i sin tro och på grund av att deras regering inte har agerat. Vi vädjar till den federala regeringen i Mexiko att omedelbart ingripa och stoppa det olagliga fängslandet av medlemmar av den evangelikala gruppen i Leyva Velazques.