Psykologen: I dag har mobboffret ingen frizon

– Mobbning är ett gigantiskt problem. Christer Olsson, psykolog, S:t Lukasterapeut och kurator i skolans värld, är aktuell med nya boken ”Verktyg mot mobbning och kränkning – ansikte mot ansikte och i cyberrymden”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Inom ett par veckor är det skolstart och från reklambladen ler förväntansfulla barn. Men skolstart innebär inte bara glädje. Enligt Skolverket upplever ungefär 45 000 elever att de blir utsatta för kränkningar och av dem har 13 000 elever känt sig mobbade under ett år eller längre. En tredjedel av Sveriges skolungdomar, 34 procent, känner oro inför skolstarten.

Christer Olsson påpekar att mobbningen i dag inte bara sker i skolan, den följer med vart den mobbade än går. Inte minst den elektroniska mobbningen har tillkommit och numera finns ingen frizon för mobbade elever, varken i tid eller rum, säger han.

– Du kan ligga på stranden på sommarlovet och få ett sms med orden ”Äckliga hora, du förtjänar inte att leva”.

”Robinson-syndromet”

En annan negativ trend han kan se är det han kallar Robinson-syndromet, efter SVT:s långkörare Expedition Robinson där deltagarna blev bortröstade och utfrysta, något som då väckte stor uppståndelse. I dag, menar Christer Olsson, har det blivit okej att mobba och kränka människor i tv.

Men det finns positiva tendenser också. Det Christer Olsson själv har upplevt är ett större engagemang och en djupare kunskap om de här frågorna hos skolpersonal och andra vuxna.

– I dag agerar man mycket snabbare och tydligare, det finns en annan medvetenhet.

Just engagemang är enligt Christer Olsson bästa sättet att förebygga mobbing, att föräldrar klara av att sätta gränser för sina barns negativa beteenden, att de är engagerade och uppmärksamma och vågar slå larm om deras barn blir mobbade.

Varför är du så engagerad i de här frågorna?

– Det är mina hjärtefrågor och jag kan fortfarande röras till tårar över barn som blir mobbade. Jag kommer inte undan. Min kristna tro är grundfundamentet i mitt varande, men det innebär inte att kristen tro krävs för ett gott och betydelsefullt arbete mot mobbning och kränkning.

Fakta:

  • Till den som blir utsatt för mobbing: När mobbningen utvecklas ger offret ofta sig själv skulden och känner skam, därför väljer man att inte berätta om sin situation. Mitt råd är att ändå berätta och be om hjälp. Det är den utsattas rättighet att slippa bli mobbad och de vuxnas skyldighet att hjälpa den utsatta.
  • Till föräldrar och andra närstående vuxna: Slå larm! Lyft fram det i ljuset, det är inte bara trollen som spricker i solen. Ta kontakt med skolpersonal, de har enligt lagen ett ansvar att förebygga mobbing och vidta åtgärder när mobbing uppstår, det är en absolut skyldighet.
Lilla Erstagården