Rapport: År 2070 finns fler muslimer än kristna

År 2070 kommer det finnas fler muslimer i världen än kristna. Detta enligt kristna opinionsinstitutet Pew Center.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Antalet kristna uppgår numera till cirka 2,2 miljarder, och det motsvarar 31 procent av världens befolkning. Det kan jämföras med det antal som bekänner sig till islam vilket 23 procent, eller 1,6 miljarder människor, gör.

Men nu kommer ansedda Pew Center i USA, som gör olika mätningar av religiositet, med en prognos som säger att kristendomen inte kommer att fortsätta vara den största religionen i världen.

I stället väntas islam, som räknas som världens näst största religion, ta över förstaplatsen. Och detta beräknas ske om drygt femtio år, närmare bestämt år 2070, om Pews beräkningar stämmer, skriver premierchristianradio.com.

Folkförflyttning kan vara förklaring

Som möjliga förklaringar till detta anges folkförflyttningar från länder där islam dominerar, som till exempel Asien och arabvärlden, till länder där en majoritet av invånarna bekänner sig till kristen tro, som Europa.

Ett tydligt exempel som lyfts fram i rapporten är USA, ett av världens absolut mest kristna länder. Där hävdas att antalet muslimer kommer att ha fördubblats år 2050. Från cirka 1 procent (3,3 miljoner människor) till 2,1 procent (6,6 miljoner).

Muslimer föder fler barn

Pew förutspår också förändringar i födelsetal som en faktor i det som väntas ske. Muslimska familjer har i genomsnitt 3,1 barn per familj och motsvarande siffra för andra familjer med andra religioner, inklusive kristna, ligger i dag på 2,3.