Rättegång om samvetsfrihet har startat

I dag inleds rättegången mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och Region Jönköpings län. Grimmark har stämt regionen då hon nekades arbete för att hon inte ville utföra aborter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det har varit en lång process s­edan Ellinor Grimmark, u­nder sin barnmorskeutbildning, först fick muntligt löfte om jobb i Eksjö sommaren 2013, men sedan ett nej. Senare nekades hon även jobb som barnmorska i Jönköping och i Värnamo – allt på grund av att hon inte kunde tänka sig att medverka till abort.

Under gårdagens sakframställan i rätten gick Ellinor Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström i kronologisk ordning igenom kommunikationen mellan Ellinor Grimmark och personal på de tre aktuella sjukhusen i Jönköpings län.

Landstingets hantering av E­llinor Grimmark anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, men där fick hon inte något gehör för sin sak. Då stämde hon landstinget i Jönköpings län. E­nligt Ruth Nordström har landstinget gjort ett ingrepp i Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet e­nligt Europakonventionen.

– Diskrimineringsombudsmannen tolkade diskrimineringslagen i ljuset av Europakonventionen. Men frågan är om det räcker eller om Europakonventionen måste tillämpas direkt på grund av att rättighetsskyddet i diskrimineringslagen endast omfattar diskriminering och inte rätt till utövande av religions­frihet eller samvetsfrihet i sig, säger Ruth Nordström.

Under rättegångens tre dagar kommer flera barnmorskor att kallas som vittnen.

– De kommer att berätta om sin erfarenhet av samvetsfrihet kopplat till aborter, säger Ruth Nordström.

Jobb med en begränsning

Ett 20-tal personer hade tagit sig till tingsrättens lokaler i Jönköping för att lyssna på den inledande sakframställan. Ellinor Grimmark satt på en stol närmast rättens domare. Vid sin sida hade hon sina juridiska ombud Jörgen Olsson och Ruth Nordström medan Region Jönköpings läns ombud hade placerat sig på andra sidan rummet.

– Ellinor Grimmark sökte jobb med en begränsning, hon sa ”jag vill gärna ha jobb, men jag vill inte jobba med abort” och då har landstinget, som nu heter Region Jönköping, svarat ”vi har inte några befattningar som ser ut på det sättet”, säger arbetsrätts­juristen Sophie Thörne, som r­epresenterar Region Jönköpings län.

– Man har kopplat det till verksamheten och det uppdrag som regionen har när det gäller kvinnohälsovården. Man anser då inte heller från regionens sida att Ellinor Grimmark har blivit diskriminerad eller sämre behandlad än någon annan som hade presenterat motsvarande begränsningar i vad hon vill utföra för arbetsuppgifter, fortsätter hon.

Har en annan uppfattning 

Ruth Nordström är av en annan uppfattning. Hon anser att det handlar om diskriminering.

– Vi menar att arbetsgivaren är skyldig att genomföra mindr­e förändringar, såsom schemaändringar, innan man tar till mer drastiska åtgärder.

Mental anspänning

Ellinor Grimmark konstaterar att det är skönt att den juridiska processen nu har kommit igång på allvar. Samtidigt medger hon att det är en mental anspänning.

– Jag har sovit mindre bra i natt, säger hon och förklarar att hon bland annat har funderat på om hon är tillräckligt väl förberedd.

Sedan pekar hon på Ruth Nordström och säger:

– Du har sagt att jag bara ska säga sanningen. På så vis är det ganska lätt för mig. Men jag vill självklart att sanningen ska bli tydlig.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar