Rekordmånga i kö för att vigas till präster

Under de två kommande helgerna vigs 53 nya evangeliskt lutherska präster i Sverige.
47 av dem vigs i olika domkyrkor för tjänst i Svenska kyrkan, medan sex av dem vigs i Schillerska gymnasiet i Göteborg för tjänst inom Missionsprovinsens gudstjänstgemenskaper.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller