Religiös lobbyism påverkade EU-beslut

Efter en kraftansträngning från bland annat religiösa lobbyister beslutade EU-parlamentet att abort- och sexualundervisning är frågor som ska avgöras på nationell nivå.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den 10 december togs den så kallade Estrelarapporten, för andra gången, upp till omröstning i Europaparlamentet. Det är en rapport skriven av den portugisiska EU-parlamentarikern Edite Estrela som handlar om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Ett första försök att rösta igenom rapporten skedde redan i oktober. Men den gången protesterade parlamentets kristdemokratiska och konservativa – och högerextrema – flyglar så högljutt att rapporten fick återremitteras till EU:s utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Tolv argument

Parallellt med omarbetningen i utskottet har även intressegrupper under hösten jobbat för att påverka EU-politikerna. Den katolska paraplyorganisationen FAFCE sammanställde bland annat tolv argument till varför rapporten inte borde godkännas och dagen innan decemberomröstningen uppmanade även den tyska biskopskonferensen ledamöterna att avslå resolutionen. Och bara timmar innan parlamentet skulle besluta i frågan var aktiviteten fortfarande hög på sociala medier.

Till rapportförespråkarnas besvikelse blev det i slutändan inte ens någon omröstning om sakinnehållet i rapporten. Detta eftersom parlamentet dess- förinnan, med röstsiffrorna 334–327, beslutade att SRHR-frågor ska avgöras av varje enskilt EU-medlemsland.

Stor besvikelse

Efter att den alternativa resolutionen, som presenterades av den konservativa partigruppen EPP, hade röstats igenom var besvikelsen stor bland Estrelarapportens förespråkare.

– Jag är fruktansvärt upprörd. Det här visar hur starka de krafter är som totalt förnekar kvinnors och hbt-personer rättigheter, sa bland annat Mikael Gustafsson (V), ordförande i jämställdhetsutskottet, till tidskriften Ottar.

Den moderata Europapolitikern Gunnar Hökmark skrev samma dag på sin blogg att han helst hade velat rösta ja till Estrelarapporten, men att subsidiaritetsprincipen (att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå) ändå innebar att parlamentets beslut var korrekt.