Religiösa friskolor får grönt ljus av partierna

Inget parti i riksdagen vill i dagsläget förbjuda religiösa friskolor. Men flera vill se över nuvarande regelverk, efter att det blev känt att Skolinspektion gett grönt ljus till könsuppdelad gymnastik på en muslimsk friskola. Det stora frågetecknet är vad Socialdemokraterna tycker.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En rad debattörer kräver just nu ett förbud av religiösa friskolor efter att det blev känt att den muslimska Al-Azharskolan i Stockholm har könsseparerad gymnastik. Skolan gjorde det med hänvisning till elevernas muslimska bakgrund, och Skolinspektionen godkände upplägget.

Men trots att många kritiska röster höjts säger riksdagspartierna nej till ett förbud. Det är tydligt efter att Dagen frågat samtliga riksdagspartier var de står i frågan.

Inget förbud

Inget parti vill i dagsläget förbjuda religiösa friskolor. Där­emot finns mer eller mindre långtgående planer på att vingklippa dem, utifrån hur denna skolform fungerar i dag.

Vänsterpartiet vill exempelvis ta bort alla former av religiösa aktiviteter, även de som i dag sker frivilligt, som en morgonandakt.

– Däremot har vi inga förslag om att förbjuda religiösa samfund att vara de som driver en skola, kommenterar Daniel Riazat (V).

Svarar varken ja eller nej

Det stora frågetecknet i sammanhanget är dock Socialdemokraterna. Tidigare i somras gjorde dåvarande gymnasieminister Aida Hadzialic (S) ett uppmärksammat utspel om att förbjuda religiösa friskolor. Nu vill partiet varken svara ja eller nej på frågan om de vill ha ett förbud, utan svarar på Dagens frågor med en hänvisning till att regeringen tittar på frågan just nu.

”Jag känner oro”

Men att det inom partiet finns en ovilja mot religiösa friskolor är tydligt, då Lena Hallengren (S) svarar på våra frågor.

”Det finns flera problem som har diskuterats och som jag känner oro för”, skriver hon.

”Dels handlar det om jämställdhetsproblem som aktualiserats på senare tid, men också att konfessionella friskolor i viss mån bidrar till en ökad segregation i skolsystemet.”

Det andra regeringspartiet, MP, svarar att de ställer sig bakom nuvarande lagstiftning.

Samtliga partier lyfter fram att de problem som upptäcks i religiösa friskolor främst ska hanteras via bättre och ökade kontroller. Flera partier betonar också att det är samhällets värderingar som ska gälla i skolan.

Förändringar i regelverket

Två partier inom Alliansen kan tänka sig vissa förändringar av nuvarande regelverk. Moderaterna är villiga att tydliggöra skollagen – om skolor inte värnar grundläggande värderingar som jämställdhet, och de vill också se en nolltolerans mot skolor som bryter mot skollagen.

Bättre koll

Liberalernas linje är att en bättre kontroll behövs innan en religiös friskola får starta, samt att Skolinspektionen ska ges ett särskilt uppdrag att kontrollera dessa skolor. 

– Det är för att tydligare kunna avgöra vilka skolor som inte uppfyller de demokratiska grundvärderingarna, kommenterar Christer Nylander (L). 

Kristdemokraterna är det enda parti som hänvisar till Europakonventionen, som säger att föräldrar och elever har rätt att välja den utbildning som passar dem bäst. Centerpartiet betonar valfriheten i sitt svar.

Sverigedemokraterna vill inte heller se något förbud, däremot en öppnare redovisning av skolornas verksamhet. De varnar också för skolor som är segregerande.

– De skolor som följer läroplanen när det gäller kristen tradition och västerländsk humanism bör inte ha några problem med detta, menar Stefan Jakobsson (SD).  

 

Så svarade Socialdemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Vänsterpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Miljöpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Kristdemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Moderaterna om religiösa friskolor

Så svarade Centerpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Liberalerna om religiösa friskolor

Så svarade Sverigedemokraterna om religiösa friskolor

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar