Religiösa inslag tillåts i skolan

Regeringen föreslår att ”enstaka” religiösa inslag ska vara tillåtet i utbildningen. Därmed kan också skolavslutningar och adventsfirande, med psalmsång, genomföras i kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För ett drygt år sedan tog Dagen initiativ till det så kallade Adventsuppropet. Syftet var att få till ett förtydligande i skollagen om att skolsamlingar i kyrkor kunde innehålla religiösa inslag. På kort tid samlades drygt 80 000 namn in och nu – nästa exakt ett år senare – finns det ett färdigt förslag.

– Det blir tillåtet att vara i kyrkan. Man får sjunga psalmer som har ett konfessionellt inslag. En präst kan vara närvarande, och det är klart att en präst ska kunna utföra vissa konfessionella handlingar, som att läsa julevangeliet, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP), till Svenska Dagbladet.

– Men det blir inte tillåtet att avkräva elever att delta i kollektiv bön eller kollektiv trosbekännelse, fortsätter han.

Enstaka undantag

Dagens skollag slår fast att verksamheten i skolan ska vara icke-konfessionell. Fristående skolor med konfessionell inriktning är dock ett undantag, de får ha en konfessionell inriktning – men undervisningen måste fortfarande vara icke-konfessionell.

Enligt det nya förslaget ska det vara tillåtet – även för kommunala skolor – att göra enstaka undantag från kravet på icke-konfessionell utbildning.

”En förutsättning är att inslagen syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv”, står det i promemorian, som Svenska Dagbladet har tagit del av.

– Det är viktigt att vi kan förmedla viktiga traditioner, säger socialminister Göran Hägglund (KD) till Dagen.

– Psalmer som ”Stilla natt” ska naturligtvis gå att sjunga. Och en betraktelse över julens mysterium ska också vara tillåtet.

Viktigt med frivillighet

För att inte något barn ska tvingas delta i en skolavslutning med konfessionella inslag föreslår utredarna samtidigt också att elever ska ha rätt att avstå från att delta i hela aktiviteten.

– Om man ser till hela förslaget så ligger det precis i linje med vad KD föreslog för några år sedan, säger Göran Hägglund som påpekar att frivilligheten är viktig.

När namnunderskrifterna överlämnades till Jan Björklund för ett år sedan fanns även Helle Klein, dåvarande chefredaktör på Dagens seglora, med. Efter mötet var hon positiv och i dag konstaterar hon att uppropet gav önskad effekt.

– När vi träffades uppfattade jag att Björklund höll med oss och att han lovade att se över skollagen så att adventssamlingar skulle bli tillåtet. Nu ser det ut som att han har fullföljt det uppdraget.

Får stöd från S

Inom kort kommer förslaget att skickas ut på remiss. Och om allt går enligt planerna hoppas Göran Hägglund att den nya skollagen ska vara i bruk när julavslutningsplanerandet drar igång om ett knappt år.

Sedan förslagets huvudpunkter blev kända har Ibrahim Baylan, talesperson i skolfrågor för (S) uttalat sig försiktigt positivt. Vänsterpartiets talesperson i skolfrågor, Rossana Dinamarca, är däremot starkt kritisk.

– Det är inte skolans uppgift att fostra elever i religiositet. Därför ska det inte finnas några religiösa inslag i undervisningen, som till exempel psalmer på skolavslutningar, säger hon till DN.

Men Göran Hägglund låter inte orolig för att det slutgiltiga förslaget ska fällas i riksdagen.

– Den risken ser jag som väldigt liten, säger han till Dagen.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar