Religiösa kläder inget problem i svenska storföretag

En ny EU-dom tillåter företag att förbjuda religiösa kläder. Men bland svenska storföretag som H&M, Coop och Scania är intresset för ett förbud svalt. Det visar en genomgång som Dagen har gjort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bland svenska storföretag – som har mycket kontakt med allmänheten – är klädpolicyn kring religiösa kläder tillåtande. Även smycken som till exempel halskors tolereras i hög utsträckning om de inte hotar hygienen.

Men den heltäckande slöjan (så kallad niqab) är en känsligare fråga och där är attityden mer negativ.

Nedan följer svaren från de svenska storföretag som Dagen kontaktat:

Apoteket

Apoteket var – innan avregleringen – den enda tillåtna apotekskedjan i Sverige. Kedjan har 390 apotek runtom i Sverige och har omkring 3 500 anställda.

Företaget har en klädpolicy där det ingår en huvudduk för den som önskar. I övrigt hänvisar företaget till personlig dialog med den anställda.

– Vi ser mångfald som en tillgång i företaget. Vi har inga specifika riktlinjer för religiösa symboler utan för en dialog med enskilda medarbetare om det är aktuellt, säger Freja Annamatz, pressansvarig på Apoteket.

Hon tillägger samtidigt att när det gäller kundmöten och rådgivning i butik kan det vara svårt med heltäckande slöja.


Läs också: Arbetsgivare får rätt att förbjuda kors och slöja, enligt EU-dom


Coop Sverige

Coop har 655 butiker i Sverige och har omkring 15 000 anställda. Här är det fritt fram för slöja och turban, men företaget har inte diskuterat någon policy för heltäckande slöja.

– Vi accepterar ingen nedsättande attityd gentemot personer som av religiösa skäl bär vissa kläder, till exempel slöja eller turban, säger Tobias Rydergren, presschef på Coop Sverige.

Han tillägger att alla anställda måste ta hänsyn till säkerhets- och hygienkrav när livsmedel hanteras. Därför är man mer restriktiv med smycken – av hygieniska skäl.

– Smycken ska vara diskreta och inte vara en säkerhetsrisk.


Swedbank

Swedbank är en av Sveriges största banker med 603 kontor och drygt 7 700 anställda. Bankens personal har stor frihet att välja kläder själva.

– Vi har ingen policy mot religiösa kläder. Vi har flera miljoner kunder och där finns många trosinriktningar. Samma sak gäller våra medarbetare. Vi är inkluderande och har inga planer på att införa några restriktioner. Så länge man är propert klädd, säger Claes Warren, presskontakt på Swedbank.

Hur ställer ni er till heltäckande slöja?

– Jag kan varken säga bu eller bä, det är respektive chef på varje kontor som avgör en sådan fråga. Men det är viktigt att personalen kan ha ögonkontakt med kunden.


Läs mer: Dagar efter EU-domen: SD vill förbjuda religiösa symboler


H & M

H & M är Sveriges största mode- och klädkedja och har 146 butiker i Sverige. I hela världen har företaget 161 000 personer anställda. H&M svarar kortfattat på Dagens frågor via e-post.

– H & M har ingen klädpolicy. Anställda i butik får fritt välja vilka kläder de vill ha, skriver Elnaz Barari, presskontakt på H & M.

Är det även tillåtet att ha heltäckande slöja?

– Det stämmer att vi inte har en klädkod.


Scania

Scania tillverkar lastbilar och har 46 000 anställda i världen. Huvudkontoret ligger i Södertälje.

– Vi har inga regler som förhindrar hur man klär sig. Vi har medarbetare som arbetar i slöja och det är inga problem. Men på vissa avdelningar krävs särskilda arbetskläder. Personsäkerheten går alltid först, säger Hans-Åke Danielsson, presskontakt.

Hur ser du på att arbeta i heltäckande slöja?

– Jag har svårt att se att det skulle fungera med heltäckande slöja i fabriksmiljön, eftersom den begränsar synfältet.

Vad gäller saken?

Tillåt alla religiösa kläder – eller inga alls. Det är kontentan av den uppmärksammade EU-domen som kom förra veckan.

Två fall har prövats av EU-domstolen efter att anställda i Frankrike och Belgien känt sig diskriminerade efter att de sparkats på grund av att de burit slöja.

Domstolen menar att en ordningsregel hos ett företag som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler inte är diskriminerande.

Debatt