Reviderat förslag till ny kyrkohandbok kritiseras

Kungl. Musikaliska akademien avvisar bestämt även det reviderade Kyrkohandboksförslaget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Vi kan konstatera att man knappt verkar ha tagit till sig något av den skarpa kritik som framfördes i den första remissrundan. Det tycker vi är både märkligt och djupt oroande" säger akademiens ständige sekreterare Tomas Löndahl om det reviderade förslaget till ny kyrkomusikhandbok.

För två år sedan kritiserade Kungl. Musikaliska akademien, i ett remissvar, såväl arbetsprocessen som det färdiga förslaget som då fanns på bordet. Arbetsprocessen beskrevs som sluten och akademien ifrågasatte varför inte fler musiksakkunniga varit involverade i arbetet.

– Det känns som förslaget är präglat av stor tidsnöd. Det är svårt att förstå varför det måste vara så bråttom, sa Tomas Löndahl.

Kungl. Musikaliska akademien var inte ensamma i sin kritik och som en konsekvens av utvärderingarna byttes den ansvariga styrgruppen ut, samtidigt som arbetet förlängdes med sammanlagt två år.

Det nya förslaget som nu är ute på remiss inleds med en sammanfattning. Där står det bland annat att bearbetningar har gjorts i böner och andra texter utifrån treenighetsperspektiv, kristologi, eskatologi och uttryck för synd i vissa texter.

Det står också att musiken i kyrkohandboken har genomarbetats "utifrån aspekter att värna den liturgiska traditionen, genretrohet och användarvänlighet".

Men nu kommer alltså ny kritik från Kungl. Musikaliska akademien.

"Akademien anser bland annat att de processer som har lett fram till Kyrkohandboksförslaget inte kan anses som acceptabla – varken ur vetenskaplig, musikalisk eller kulturell synvinkel."

Av resmissvaret framgår också att förslaget fortfarande präglas "alltför mycket av 1960-talets tidsbundna forskarläge och estetik".

Enligt nuvarande tidsplan ska kyrkomötet fatta beslut om den nya kyrkohandboken 2017 varefter handboken ska tas i bruk 2018.

Akademien föreslår i stället att slutdatumet för antagande av en ny kyrkohandbok tills vidare slopas.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Statsministeromröstning