RFSU:s sexmaterial väcker kritik

Skolverket anser att det är bra att RFSU skickar ut stödmaterial om sexundervisning i skolan. Men i Malmö stad, som också stod bakom materialet, är KD-politikerna upprörda. Och från kristna ledare hörs också kritiska röster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kondomens hållbarhet på fysiklektionerna, kunskap om glidmedel på kemilektionerna, kommunikation för säkert sex under teckenspråkslektionerna och kondomsamtal på engelsklektionerna. I RFSU:s nya stödmaterial, som Dagen skrev om igår, uppmanas rektorerna att sprida sexualundervisningen till samtliga ämnen i skolan.

Men det finns kritiska röster. En av dem är Richard Jensen, ordförande för Kristdemokraterna i Malmö. Han ifrågasätter att Malmö stad valt att stå bakom materialet.

– De placerar sex och samlevnad nästan som ett kärnämne. Och åsikterna framförs som den absoluta sanningen och inte sällan med tvingande ord som ”bör” och ”ska”, säger han.

– De viftar undan det som är norm för många, nämligen familj och trohet. De orden finns inte med på ett enda ställe. Istället framstår det som att skolan ska uppmuntra till lustfylld pornografi. Det är jag mycket kritisk till.

Skolverket kommenterar inte

Skolverket vill inte kommentera innehåller i stödmaterialet från RFSU, men säger att det är bra att fler organisationer vill bidra med information in i sex- och samlevnadsundervisningen.

– Numera går det inte behandla hela sex och samlevnadsundervisningen under en temadag. Den ska vara integrerad i skolans vardag och i flera olika ämnen. Det är omöjligt att undvika frågor om sexualitet i undervisningen i religionskunskap eller historia. Då gör man inte sitt jobb, säger Tommy Eriksson, undervisningsråd på Skolverket.

Han understryker att sex och samlevnadskunskapen ska undervisas i fler ämnen än bara under biologilektionerna i samband med undervisningen om kropp, sexualitet och reproduktion. Det är en del av den nya läroplanen som sjösattes 2011.

På vilket sätt RFSU i sitt material följer läroplanen eller inte vill inte Skolverket gå in på.

Stefan Gustafsson är generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen. Han tycker att RFSU står för en extrem linje inom sexualundervisningen.

– RFSU är en lobbyorganisation, men ändå ses de nästan som en myndighet som skolor bör följa. Det är dags att punktera den bilden. Skolorna måste istället forma en miljö dit alla föräldrar tryggt ska kunna skicka sina barn.

”För lite om gränsdragning”

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare för Equmeniakyrkan, tycker att det är bra att RFSU ger ut material som handlar om sexualitet, utsatthet, rätten till gränser och trygghet.

– Men materialet talar för lite om att känna att det är okej att växa och vänta med sex, deras behov av skydd på internet inte minst.

– Jag tycker inte heller materialet talar tillräckligt om värdefrågor, gränser, respekt och ansvar för den andre. Jag tycker inte heller materialet tillräckligt beaktar skillnaden mellan sexualitet och kärlek. Det är inte samma sak. Däremot är det bra att materialet så ärligt benämner många av de frågor och föreställningar som barn och unga redan lever mitt i.