RFSU vill ha in sex i alla skolämnen

Sex- och samlevnad ska bli en del av varje skolämne. Även religions­kunskapen. Det föreslår RFSU.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera: Den här artikel publicerades i september 2013. 

I grundskolan och på gymnasieskolor har sex- och samlevnadsfrågor traditionellt avhandlats på biologilektionerna. Men enligt RFSU och ett antal andra organisationer och myndigheter (se faktarutan) räcker inte den undervisningen. Därför vill organisationerna se till att sexkunskapen sprids även i de andra ämnena i skolan, till exempel matematik, geografi och hemkunskap.

– Det har funnits ett behov i flera år, framför allt från lärarna, att få ytterligare hjälp i de här frågorna. Att undervisningen ska bli mer samordnad så att inte en elev får jättebra undervisning i sex- och samlevnadsfrågor samtidigt som en annan elev nästan inte får någon undervisning alls, säger Hans Olsson, sakkunnig kring sexualundervisning på RFSU.

Efteråt är det för sent

– Dessutom ska det hjälpa lärare att få in undervisningen i alla ämnen. Tidigare har det ofta hamnat på biologilektionerna, men nu kan till exempel en engelsklärare få hjälp att undervisa kring sex- och samlevnad även under de lektionerna.

Är det rimligt att barn i grundskolan, som ännu inte får ha lagligt sex, lär sig om kondomer och könssjukdomar på engelskalektionerna, fysiklektionerna, geografilektionerna, historielektionerna, kemilektionerna, matematiken, modersmålslektionerna och till och med under teckenspråkslektionerna?

– Ja, det är nödvändigt att eleverna får den kunskapen, vilket också står i kursplanerna. Oavsett om eller när man väljer att bli sexuellt aktiv så måste kunskapen finnas där innan besluten tas. Får eleverna kunskap först efteråt är det för sent, säger Hans Olsson på RFSU.

Ta upp ”felaktigheter”

Även i religionskunskapen bör sex- och samlevnadsfrågor inkluderas. Där förväntas lärarna lyfta fram erotiska texter ur religiösa skrifter, ta upp den svenska smittskyddslagen ur ett etiskt perspektiv och också ta fram exempel på felaktigheter som religiösa företrädare framfört som fakta om sexualitet och vilka konsekvenser det fått.

Vad innebär det?

– Det finns exempel på när religiösa företrädare till exempel påstått att kondomen inte är ett säkert preventivmedel. Eller att HIV smittar genom att man har flera olika partners. Den typen av föreställningar.

Jämföra med medieexperter

I materialet föreslår RFSU också lärarna att ”titta på religiösa skrifters och företrädares samlevnadsråd och jämför med relationsexperter i exempelvis media”.

– Det kan handla om att eleverna får jämföra religiösa ledares råd med vad som står i till exempel Veckorevyn eller Aftonbladet, utan att lärarna lägga några värderingar i vad som är rätt eller fel. Eller att lärarna informerar om hur olika man kan se på sexualitet inom samma religion.

Har ni tänkt in de föräldrar och elever som inte delar RFSU:s sexuallära av religiösa skäl?

– Ja, det har vi haft med i arbetet. Det är viktigt att respektera att eleverna har olika uppfattning.

Fakta:

 • RFSU lyfter fram ett antal olika exempel i stödmaterialet ”Sex i skolan”:
 • bildlektionerna på högstadiet ska eleverna få lära sig om sagofigurers utseenden ur ett hbtq-perspektiv eller lära sig mer om ”konsumtion av pornografi i lusthöjande syfte”.
 • engelskalektionerna ska högstadieeleverna få lära sig hur man flirtar på engelska och hur man ”tar upp frågan om att använda en kondom”.
 • När eleverna går till fysiklektionerna ska de få lära sig hur hållbar en kondom är.
 • Under svenskalektionerna ska grammatiken och ordkunskapen samsas med ”strategier för säkrare sex med fokus på uttryck, samtalsingångar och kommunikation om preventivmedel”.
 • geografin ska eleverna få lära sig hur vanligt det är med preventivmedel i olika länder.
 • Under kemilektionerna ska det undervisas om hur ämnena i glidmedel påverkar kondomens hållbarhet.
 • Under matematiken ska man få lära sig hur stor risken är att smittas av en könssjukdom.
 • Går man på teckenspråk ska man som lärare ta fram kommunikativa strategier i hur man föreslår säkrare sex.
 • Lärarna ska under tekniklektionerna lyfta fram produkter av tekniska hjälpmedel kopplade till sex.

 

 • Flera organisationer har arbetat med stödmaterialet. Bland annat: Lafa – enheten för sexualitet och hälsa på Stockholms läns landsting, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, Östergötlands läns landsting.