Riksdagen får skrift om dödshjälp

I dag delar Svenska evangeliska alliansen, Sea, ut en skrift till alla 349 riksdagsledmöter.
"Ecce homo - Se människan! Ett försvar för livet från början till slut."

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Idéskriften belyser människovärdet ur fyra ämnesområden: Dödshjälp eller livshjälp, stamcellsforskning och kloning, fosterdiagnostik och abort.

Författare är Per Ewert, frilansjournalist, filosofie magister och Fellow vid tankesmedjan Claphaminstitutet.

Ewert menar att Sverige balanserar på en knivsegg vad det gäller människovärdesfrågan. Europarådets beslut att sjukvårdspersonal måste ha rätt att slippa delta i handlingar som strider mot deras samvete, är en positiv signal.

- Men samtidigt hörs oroande röster som vill att sjukvården aktivt ska tillåtas döda gamla och sjuka patienter. Dessa röster får inte segra.

Sjukvård är att bota, lindra och trösta, menar han, inte att avsluta liv.

- Numera finns en väl utvecklad vård i livets slutskede, och de flesta myndigheter bedriver en aktiv suicidprevention. Det vore oacceptabelt om sjukvården av alla instanser i samhället istället aktivt skulle ta människors liv, säger Per Ewert.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Sea, håller med:

- Synen på den enskilda människans status och värde är avgörande för hur en kultur utvecklas.

Skriften Ecce homo ingår i en skriftserie från Sea, är på 48 sidor och kom ut i våras.

- Men vi väntade med att dela ut den tills riksmötet var öppnat, vi vill att det här tänkandet ska finnas med under mandatperioden, säger Per Ewert till Dagen.

Han framhåller att skriften inte hänvisar till bibliska argument utan rent naturrättsliga sådana, även om den visar hur den kristna traditionen förvaltat synen på människan genom historien.

- Det är ett vanligt motargument att om man hänvisar till Bibeln har man per automatik fel, men det här är inte en religiös skrift, utan en etisk, säger han till Dagen.