Rowan Williams blir hedersdoktor i Uppsala

Tidigare ärkebiskop i England prisas i Sverige. Aktuell med ny bok om kristen tro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Fram till för tre år sedan var han en färgstark kyrkoledare för den världsvida anglikanska kyrkan, en roll som ärkebiskop av Canterbury av tradition har. Rowan Williams är fortfarande aktiv som teolog och författare, även om han pensionerats som ärkebiskopsrollen, som också innebar att han ledde den engelska kyrkan. Inom kort kommer hans senaste bok "Vara kristen" ut på svenska av Libris förlag. Och i väntan på att den når bokhandlarna har teologiska fakulteten vid Uppsala universitet utnämnt Rowan Williams till hedersdoktor.

"Han har gjort omfattande och konstruktiva studier i skärningspunkten mellan kyrka och kultur och har haft särskild betydelse för en förnyad förståelse av ecklesiologins betydelse för nutida sekulär teologi", skriver de i sitt pressmeddelande.

Där skriver de också att han tyvärr inte kan vara med vid den högtidliga ceremonin, i januari nästa år, vilket innebär att Rowan Williams först ett år senare kommer till Uppsala för att ta emot hederstiteln.

Även Denise Cush, professor i religionsvetenskap och religionsdidaktik, har utsetts till hedersdoktor.

Lilla Erstagården