Rubrikmiss på kristna Lapplandsveckan - ”Jesus kommer inte tillbaka”

Rubrikmiss antydde parallella teologiska inriktningar på Lapplandsveckan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!