23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Rysk-ortodoxa kyrkan avbryter samarbete

Den rysk-ortodoxa kyrkan avbryter samarbetet med den ekumeniska organisationen KEK, Konferensen för europeiska kyrkor. Bakom beslutet ligger en konflikt kring de ortodoxa kyrkorna i Estlands medlemskap i organisationen.

Konferensen för europeiska kyrkor grundades 1959 som ett samarbete mellan ortodoxa, protestantiska, katolska och anglikanska kyrkor från hela Europa.

- Orsaken till vårt beslut är KEK:s ovillighet att anta en medlemsansökan från den estniska ortodoxa kyrkan som lyder under Moskvas patriarkat, skrev Moskvapatriarkatets avdelning för externa kyrkorelationer, i ett uttalande till nyhetstjänsten Interfax.

- Avslaget är orättmätigt, ogrundat och står mot organisationens regler.

Konstantinopel och Moskva

I Estland finns det två ortodoxa kyrkor. Den ena är knuten till det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel medan den andra hör till patriarkatet i Moskva.

Den första godkändes som medlem i KEK år 2007. Samtidigt fanns planer på att i framtiden också låta den andra komma med som medlem. Trots det har KEK ännu inte röstat om medlemskap för Estlands ortodoxa kyrka som hör under patriarkatet i Moskva och den rysk-ortodoxa kyrkan lämnar nu KEK i protest.

Beslutet att avbryta samarbetet meddelades under den sista dagen av KEK:s centralkommittés konferens på Cypern i förra veckan, skriver den kristna nyhetsbyrån ENI.

Den rysk-ortodoxa kyrkans representant i centralkommittén, pastor Vsevolod Chaplin, menar att han fått "klara och tydliga löften" av den tidigare centralkommittén i november 2007, om att ansökningar från de olika kyrkorna i Estland skulle behandlas på samma sätt.

Många ortodoxa ester ser det ekumeniska Konstantinopelpatriarkatet som sitt andliga överhuvud, medan Moskvapatriarkatet har ett större antal anhängare över världen.

- Våra kyrkor kommer överleva utmärkt väl utan inblandning i KEK. De kan nu begrunda huruvida organisationen håller på att förvandlas till en exklusiv röst enbart för västvärlden, med en struktur som är känslig för påverkan och utpressning, sa Chaplin.

KEK beklagar ryska kyrkans utträde.


Fakta: KEK - ett ekumeniskt samarbete

Den ortodoxa kyrkan har cirka 220 miljoner anhängare.
Rysk-ortodoxa kyrkan finns inom stora delar av det forna Sovjetunionen, inklusive delar av Ukraina och Vitryssland. Kyrkans överhuvud bär titeln patriark av Moskva och hela Ryssland. Nuvarande patriark är Aleksej II.
Konstantinopels ekumeniska patriarkat utgörs av en samling östligt kristna oberoende nationalkyrkor. Nuvarande patriark är Bartholomeus I av Konstantinopel.
KEK, Konferensen för europeiska kyrkor, är ett ekumeniskt samarbete mellan drygt 120 ortodoxa, protestantiska, katolska och anglikanska kyrkor från hela Europa. Organisationen grundades 1959.
Fler artiklar