Ryska myndigheter kräver att se listor över kyrkobesökare

Kyrkoledare i Ryssland protesterar mot en ny lag som väcker minnen från Sovjettidens övervakning och förföljelser. Från april 2007 ska kyrkorna lämna in listor över kyrkobesökare och referat av predikningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter President Vladimir Putin undertecknade lagen tidigare i år. Den tycktes då vara riktad mot utländska organisationer verksamma i landet, så kallade NGO:s, men har nu avslöjats som ett vapen även mot kyrkorna.- Det är omöjligt, säger Thaddeus Kondrusiewicz, katolsk ärkebiskop i Moskva:- Vi har 27 mässor varje söndag bara i Moskva. Hur skulle jag kunna veta hur många som besöker dem och vad de heter?Även den ortodoxa kyrkan, som har stöd från Putin, ogillar lagen.- Vi bör inte återvända till missförhållanden på sovjettiden. Då övervakades varje åtgärd från religiösa organisationer och staten godkände predikningarna i förväg, säger Ksenia Tjernega, jurist vid patriarkatet i Moskva.Protester mot lagenEnligt lagen ska alla organisationer registreras och lämna in listor över medlemmar, finansiella resurser samt rapporter från alla sammankomster.Redan när lagen sågs som riktad endast mot utländska hjälporganisationer och liknande väckte den internationella protester och misstänktes utgöra ett försök för Ryssland att strypa de folkliga grupper som har störtat auktoritära regeringar i Ukraina och Georgien.- Det är oss främmande att räkna dem som ber i varje församling eller kloster, eller att ge exakta uppgifter om varje allmosa, säger talesmannen för patriarkatet Vsevolod Tjaplin.”Lagar är till för att följas”Den myndighet som ska samla in uppgifterna heter Federala registreringstjänsten. Dess chef Galina Fokina säger att hon ska undersöka de klagomål som inlämnas men understryker:- Vår uppgift är att genomföra lagar, och lagar är till för att följas.Kondrusiewicz säger att kyrkornas protester har nått fram till Putins stabschef Sergej Sobjanin men att denne vid ett möte i veckan undvek att ge något svar. Till ryska medier sade Sobjanin efter mötet att kyrkorna bör samarbeta bättre med staten.Under den kommunistiska tiden sprängdes många kyrkor och andra stängdes eller konfiskerades. Förföljelserna slutade först när Sovjetunionen kollapsade 1991. Antalet kyrkobesökare växte sedan kraftigt under ett decennium, men ökningen har nu upphört.
Fakta: Ortodoxa kyrkan störst i Ryssland 
Den ortodoxa kyrkan, med 75 miljoner troende, dominerar Ryssland. Den övervakades under Sovjettiden men förhöll sig i stort sett lojal med staten. Värre var det för den katolska kyrkan, som i dag har mindre än en miljon anhängare. Den betraktades som en utländsk organisation och utsattes för regelrätta förföljelser.Det myller av protestantiska kyrkor och även sekter som försöker bygga upp församlingar efter Sovjetväldets fall ses uttryckligen av myndigheterna som oönskade utländska ingrepp i den ryska kulturen. Det är uppenbart att de nya lagarna om övervakning av utländska organisationer riktar sig mot dem.