S-förbudet mot religiösa inslag kan även påverka Waldorfskolor

Kristna friskolor oroas över ett eventuellt förbud mot religiösa inslag i skolan. Men det går inte att utesluta att även en icke-konfessionell skola som Waldorfskolorna kan komma att påverkas. Det menar Karin Kittelmann Flensner, lektor vid Högskolan Väst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

När Socialdemokraternas kongress förra veckan beslutade om förbud mot religiösa inslag i svenska skolor reagerade många kristna skolor med oro över vad det kan betyda för deras framtida existens.

En annan friskolerörelse som också förknippas med andlighet är Waldorfskolorna.

En av dessa är Solviksskolan i Järna, som på sin hemsida säger att man ”arbetar enligt den antroposofiska andevetenskapens pedagogiska uppslag, Waldorfpedagogiken”.

"De har en andlig människosyn"

Även om man inte ses som en konfessionell skola så skulle en lag om förbud av religiösa inslag i skolan kunna ha en viss påverkan även bland Waldorfskolor. Det menar Karin Kittelmann Flensner, lektor vid Högskolan Väst.

– Ja, det tror jag. Waldorfskolorna ser olika ut på olika håll och de ser sig själva inte som konfessionella. Men det finns en andlig människosyn i botten och deras pedagogik präglas av att människan består av ande, kropp och själ.

Enda friskola med egen läroplan

Waldorfskolan har som enda friskola i Sverige fått tillstånd av Skolverket att följa en egen läroplan med namnet ”En väg till frihet”, där Waldorfpedagogiken finns presenterad. Pedagogiken vilar på Rudolf Steiners antroposofiska lära som bland annat handlar om att utforska människans andliga dimension.

Morgonspråk och liknande bordsbön

Det finns även vissa rituella inslag i skolans pedagogik. Inom Waldorfskolan inleds dagen med så kallat morgonspråk, och vid matstunder har man något som går att likna vid bordsbön.

"Vi känner oss inte oroliga" 

Från Waldorfskolans sida tror man däremot inte att det kommer påverka verksamheten om ett förbud mot religiösa inslag skulle införas.

– Nej, vi känner oss inte oroliga eftersom vi inte har sådana inslag och vår pedagogik lyder under skollagen, säger Waldorfskolefederationens ordförande Cia Edsberger.

– Att vi tackar jorden och solen för grödan ser vi inte heller är något problem. Det behöver inte vara något religiöst att tacka för maten, säger hon.

Svårt definiera vad som är religiöst

Cia Edsberger håller med om att det inte är enkelt att definiera vad som kan räknas som religiösa inslag. Även om det inte är en stor diskussion inom Waldorfskolan så berättar hon att man under många år varit noga med att kommunicera att man inte är en skola som vare sig är kristen eller på annat sätt religiös.

– Även om vår pedagogik har sin grund i antroposofin så är det ingenting som vi undervisar i skolan.

– När det kommer till diskussionen som varit om till exempel skolavslutningar i kyrkan kan kännas lite löjlig när man går in och bestämmer på sådan detaljnivå. Man försöker bekämpa något med ganska futtiga medel.

Svår avgränsning

Lektor Karin Kittelman Flensner ställer sig frågande till hur man rent praktiskt ska kunna förbjuda de andliga och religiösa inslag som kan finnas i skolan eftersom det inte finns några klara avgränsningar för vad som kan räknas som konfessionell och inte.

Debatten om religiösa inslag i skolan tycker hon tenderar att bli ängslig och att religion ofta framställs som något farligt och att religiös påverkan är verkar anses värre än annan påverkan.

Forskaren: Vill se mer religion i skolan

Kittelman Flensner skulle snarare vilja se mer religion i skolan av alla dess slag.

– Hur går till exempel muslimernas eid-firande till i slutet av ramadan, hur firar man ljusfesten diwali inom hinduismen, eller chanukka inom judendomen? Att få mer av den typen av inslag skulle öka förståelsen för religion snarare än om man bara säger att det ska tas bort. Sedan tycker jag att alla skolor självklart ska följa skollagen.

 

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Waldorf-pedagogiken

Waldorfpedagogiken har sin grund i Rudolf Steiners antroposofiska lära.

I Sverige finns i dag 39 skolor som är medlemmar i Waldorfskole- federationen.