S-förbudet mot religiösa inslag kan även påverka Waldorfskolor

Kristna friskolor oroas över ett eventuellt förbud mot religiösa inslag i skolan. Men det går inte att utesluta att även en icke-konfessionell skola som Waldorfskolorna kan komma att påverkas. Det menar Karin Kittelmann Flensner, lektor vid Högskolan Väst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!