S-kongress kan skaka om i Svenska kyrkan

Flera motioner har kommit in om kyrkovalet. Bland annat att man som socialdemokrat ska ha rätt att ställa upp för en annan nomineringsgrupp.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Om man är medlem i Socialdemokraterna men i kyrkovalet vill ställa upp för de icke-politiska nomineringsgrupperna så går det inte i dag. Det här vill flera socialdemokrater ändra på.

Två motioner som kommit in till S-kongressen föreslår därför att man som socialdemokrat ska ha rätten att engagera sig kyrkopolitiskt för vilken nomineringsgrupp man vill, vilket i dag strider mot partiets stadgar.

Kyrko- och riksdagsval inte samma sak

"Det måste vara varje medborgares absoluta rätt att aktivera sig genom förtroendeuppdrag i ett trossamfund, även Svenska kyrkan, utan att riskera att bryta mot socialdemokraternas partistadgar" skriver Sandra Öhrling från Finspång i sin motion till S-kongressen.

- Kyrkovalet och riksdagsvalet är inte samma sak, säger hon till Dagen angående motionen.

Sandra Öhrling berättar att hon själv är katolik, och frågan berör därför henne inte personligen. Men hon tror att det finns socialdemokrater som är aktiva i Svenska kyrkan och som inte vill blanda in sitt partipolitiska engagemang i det kyrkliga.

- Vi har inte rätt att ställa kravet att de måste ställa upp för Socialdemokraterna i kyrkovalet, säger hon.

Följer debatten

Även Joakim Truedsson från Katrineholm har skrivit en motion där han anser att en medlem i Socialdemokraterna ska ha rätt att engagera sig i Svenska kyrkan för någon annan nomineringsgrupp.

Exempelvis finns det tre partier i kyrkovalet som har startats helt utan koppling till någon politiskt riksdagsparti, POSK, Frimodig kyrka och Öppen kyrka.

Partistyrelsen svarar att de följer den pågående diskussionen, och anser med sitt resonemang att motionerna är besvarade, och föreslår alltså inte att motionerna ska klubbas igenom.

Ställ inte upp i kyrkoval

I övrigt har två motioner kommit upp där man ifrågasätter att Socialdemokraterna över huvud taget ställer upp i kyrkovalet, och de föreslår att 2017 års kyrkoval bör vara det sista som partiet ställer upp i.

Partistyrelsens svar är att det i tidigare partikongresser beslutats med stor majoritet att Socialdemokraterna ska engagera sig i Svenska kyrkans demokratiska arbete.

"Vi ser ingen anledning till att ompröva de besluten nu", är svaret som de kritiska motionerna får.

Flera frågor

Den 8-12 april har Socialdemokraterna kongress på Svenska mässan i Göteborg. Omkring 2 000 motioner har kommit in, och även om partistyrelsens åsikt väger tungt ska partiets ombud vara med och rösta om motionerna.

En av de stora frågorna på kongressen kommer att bli migrationspolitiken, där en rad kritiska motioner strömmat in för öppnare gränser. Exempelvis vill Socialdemokrater för Tro och solidaritet se en sådan förändring.

Andra frågor som kommer att beröras är tiggeri, där partiledningen vill se hårdare regler. Även religiösa friskolor kommer att komma upp till debatt, där flera motionärer kräver ett förbud, medan partiledningen landar i bättre kontroll på de religiösa friskolor som finns, vilket Dagen rapporterat om tidigare.

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar