S: Vi kan inte ha anställda som inte vill viga homosexuella

– Partiordförandens uttalande ligger helt i linje med den politik vi driver sedan många år tillbaka.
Det säger Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förra veckan startade Stefan Löfven debatten när han i en intervju med Kyrkans tidning sa att präster inte ska ha möjlighet att säga nej till att viga homosexuella.

– Målsättningen för oss socialdemokrater är en kyrka där alla präster viger homosexuella par. Vi vill inte utesluta de präster som i dag inte vill göra det, för det vore att införa en retroaktiv regel, och det tycker jag inte att vi ska göra. Men på sikt ska det fasas ut, så att samma regel gäller alla präster.

"Vi kan inte ha anställda som inte vill viga"

Jesper Eneroth är ansvarig för de kyrkopolitiska frågorna inom socialdemokraterna och ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet. Han säger att gruppen har en god dialog med partiordföranden Stefan Löfven när det gäller kyrkopolitiken.

– Jag tycker att han i intervjun i Kyrkans tidning mycket väl fångade den linje som vi socialdemokrater i Svenska kyrkan står för. Nämligen att det är en fråga som handlar om legitimitet för de kyrkligt anställda. Vi har öppet homosexuella diakoner, präster och biskopar. Det ingår redan i kyrkans ordning att vi viger homosexuella par. Då kan vi på sikt inte ha anställda som inte vill viga par just av den anledningen, att de är homosexuella och har samma kön.

Har redan föreslagit krav på att viga

Socialdemokraterna med Jesper Eneroth i spetsen motionerade vid förra kyrkomötet om att alla blivande präster skulle åläggas att viga samkönade par. Den motionen avslogs. I stället beslutade kyrkomötet att utreda vilka åtgärder som bör vidtas för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med vigsel.

– Detta utredningsförfarande ligger just nu på kyrkostyrelsens bord, säger Jesper Eneroth.

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar