S: Vi vill inte att Svenska kyrkans förskolor ska stängas

S-kongressens beslut att få bort religiös påverkan i skolor kommer inte att påverka hur Socialdemokraterna agerar i kyrkopolitiken, där Svenska kyrkan driver en rad förskolor.
– Vi kommer inte att göra någon som helst positionsförflyttning, säger Jesper Eneroth (S) som leder partiet i kyrkovalet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet Jesper Eneroth ville vara mycket tydlig med var hans kyrkopolitiska grupp står när det gäller Svenska kyrkans förskolor. På S-kongressen tidigare i våras togs beslutet att man ska driva linjen att ingen religiös påverkan ska få förekomma på skolor där initiativet kommer från huvudmännen.

Flera socialdemokrater har sagt att det här även gäller förskolor, och efter S-kongressen har S-politikern Olle Burell sagt att Svenska kyrkan inte borde bedriva förskoleverksamhet.

"Driver inte på för att stänga kyrkans förskolor"

Men på Almedalen svarar Jesper Eneroth att Socialdemokraterna inte driver på för att stänga Svenska kyrkans förskolor.

– Mitt tydliga besked är att partikongressens beslut inte påverkar de förskolor och öppna förskolor som Svenska kyrkan har i dag, säger Jesper Eneroth till Dagen.

98326.jpg– Jag var med i diskussionen på partikongressen och upplever att tonvikten var tydlig att det här gällde bara grundskolan.

Debatt i Almedalen

Jesper Eneroth var med på ett G som i Gud-seminarium i Almedalen på temat vad politiska partier hade i kyrkovalet att göra, och hade med sig upp på scen tre meningsmotståndare som ansatte honom hårt.

Bland annat Jan Erik Amilén från Frimodig kyrka, som tyckte det var märkligt att namnet Jesus saknades i Socialdemokraternas kyrkopolitiska program.

– Vi måste våga säga att Jesus är Herre. På det kan man lägga att kyrkan måste vara en god arbetsgivare, ta hand om miljön, men någonstans måste man få med kyrkans fundament.

– Jesus är fundamentet, replikerade Jesper Eneroth.

– Alla socialdemokrater som ställer upp i kyrkovalet är medlemmar i Svenska kyrkan. Vårt kyrkopolitiska program antas inte av partikongressen.

Jesper Eneroth menade att det finns en mytbild om S medverkan i kyrkovalet som inte stämmer, och hans budskap var att de socialdemokrater som engagerar sig gör det för att de är engagerade i Svenska kyrkan.

SD vill mäta sig mot S i kyrkovalet

Under Almedalsveckan har en rad kyrkopolitiska debatter anordnats. Bland annat höll Sverigedemokraterna en pressträff, där budskapet var att kyrkovalet handlar främst om S mot SD.

När de övriga nomineringsgrupperna får frågan om de håller med i den bilden blev det ett entydigt nej, även från socialdemokratiskt håll.

– Däremot står det klart att efter SD:s presentation av sitt kyrkovalsprogram att det här valet handlar om värderingar. För mig är det viktigt att stå upp för allas lika värde, säger Jesper Eneroth.

Frimodig kyrka: Man vill ha en konflikt

98327.jpg– Jag tror att det här är en motsättning som är journalistiskt bra, man vill ha en konflikt, säger Jan Erik Amilén från Frimodig kyrka, en nomineringsgrupp som ogillar de politiska partiernas närvaro i kyrkopolitiken.

– Men jag hoppas att konflikten ska stå mellan det kyrkfolk som vill fylla kyrkan och fira gudstjänst och de som är passiva i Svenska kyrkan som inte säger sig ha en tro på Gud.

POSK hoppas på inomkyrkliga frågor i kyrkovalet

Lars-Gunnar Frisk från POSK, den största opolitiska grupperingen, fick också frågan om kyrkovalet handlar om S mot SD?

– Nej, det håller jag inte med om, men jag tror att de passar de två partierna väl att utmåla varandra som huvudfiender.

Han hoppas att andra konfliktytor blir viktigare, och att kyrkovalet främst ska handla om inomkyrkliga frågor, och att de politiska partierna som har en mer samhällspolitisk ingång ska få träda tillbaka.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar

(G) som i Gud i Almedalen

  • Vad är (G) som i Gud?
    Det är namnet på ett samarbete i Almedalen mellan tidningen Dagen, Frälsningsarmén och Pingst FFS. Vi anordnar seminarier, debatter och samtal i Krukmakarens hus under Almedalsveckan.